Έπεσαν οι υπογραφές στο Βελβεντό... «Μέτρα και Μέσα Πυροπροστασίας Σχολικών Μονάδων Δήμου Βελβεντού», προϋπολογισμού 86.800 € Το έργο γίνεται για την πυροπροστασία των σχολικών μονάδων (Δημοτικού Σχολείου & Γυμνασίου Λυκείου). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Πρόσκληση VIII με κωδικό ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια