Προγραμματική Σύμβαση προϋπολογισμού 36.359,32€ (με ΦΠΑ) για το έργο «Αποκατάσταση φθορών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και επισκευή εξωτερικού στεγάστρου στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας»

 


Την Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου ««Αποκατάσταση φθορών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και επισκευή εξωτερικού στεγάστρου στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας»  υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιος Κασαπιδης.

  Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Κοζάνης. Ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης του έργου είναι τρεις μήνες.

 

  Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή της κεραμοσκεπής, με αφαίρεση κεραμιδιών, τοποθέτηση λαμαρίνας και επανατοποθέτηση τους και κατασκευή υδρορροών. Η αφαίρεση της επένδυσης πλακιδίων και τη βαφή των εξωτερικών επιφανίων τοίχων και την αντικατάσταση των επιχρισμάτων και τη βαφή των εσωτερικών επιφανειών τοίχων. Επίσης, περιλαμβάνει την επισκευή του εξωτερικού στεγάστρου με την τοποθέτηση κυψελωτών πολυκαρβονικών φύλλων, την ενίσχυση του υφιστάμενου σκελετού και την τοποθέτηση υδρορροών.

 

  Η Περιφερειακή Αρχή υλοποιεί έργα που  βελτιώνουν  την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής  των πολιτών και των εργαζομένων.

 

 

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια