Προπαρασκευαστική επίσκεψη στην Πολωνία στο πλαίσιο του Διαπιστευμένου Σχεδίου Κινητικότητας Erasmus+ KA1 2021 – Σχολική Εκπαίδευση

 


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε προπαρασκευαστική επίσκεψη στην πόλη Bialystok της Πολωνίας από τις 16 έως τις 19 Μαΐου 2022 στο πλαίσιο υλοποίησης του Διαπιστευμένου Σχεδίου Κινητικότητας 2021 – Σχολική Εκπαίδευση (2021-1-ELOl-KA121-5CH-000020310). Το πρόγραμμα με τίτλο «Ολιστική προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης στην εκπαίδευση» υλοποιείται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως Συντονιστής Κοινοπραξίας με τη συμμετοχή 14 σχολικών μονάδων από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Στην προπαρασκευαστική επίσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Μαρδίρης, και η υπεύθυνη προώθησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Ευαγγελία Τριανταφύλλου.Στόχος της επίσκεψης ήταν η γνωριμία με το πολωνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η συζήτηση με τον φορέα υποδοχής ‘Perfect Project’, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη και αποτελεσματική διοργάνωση της δραστηριότητας παρακολούθησης εργασίας που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 7 Οκτωβρίου 2022 με τη συμμετοχή 20 εκπαιδευτικών από τις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως μέλη της Κοινοπραξίας. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα σχολεία Academic High School of Bialystok University of Technology, Zespol Szkolno-Przedszkolny w Goniadzu, Niepubliczna Szkola Podstawowa im. Cyryla i MetodegoBialystok και σε άλλα σχολεία στην πόλη Bialystok και Siemiatycze. Επίσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν στοιχεία της περιοχής και του τρόπου ζωής των κατοίκων της, καθώς και πρόσωπα με ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική και πολιτική ζωή.


Υπεύθυνος για τη διοργάνωση της προπαρασκευαστικής επίσκεψής ήταν ο οργανισμός Perfect Project. Στο πλαίσιο συνεργασίας με τον ίδιο οργανισμό και στο πλαίσιο υλοποίησης Σχεδίου Κινητικότητας του εν λόγω οργανισμού θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη 15 μαθητών και των 2 συνοδών εκπαιδευτικών τους στην περιοχή μας για το διάστημα 30.05 έως 10.06.2022.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια