Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- Καταγγελία του Αθηνοκεντρικού Κράτους και επαγγελία της Περιφερειοποίησης της χώρας μας

 Το Σχέδιο μας

 

Στις 13 Μαρτίου του 2000 μέσα από την επίσημη παρουσίαση της Ιδρυτικής μας τότε Διακήρυξης (Δημοκρατική Περιφερειακή Ένωση – Δ.Π.Ε.), παρουσιάσαμε αναλυτικά το Σχέδιο μας για την ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Σήμερα 24 χρόνια μετά είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε.

 

Τι προτείναμε τότε αλλά και σήμερα.

 

Η Δημοκρατική Περιφερειακή Ένωση θα προχωρούσε άμεσα στην επαναθεμελίωση του κράτους στην βάση των Δέκα Ιστορικών Περιφερειών που είναι:

Αιγαίο – Ιωνία, Αττική, Ήπειρος, Θεσσαλία, Θράκη, Ιόνια, Κρήτη, Μακεδονία, Πελοπόννησος και Ρούμελη, των επτακοσίων Δήμων και των δύο Μητροπολιτικών περιοχών. Της Αθήνας τα Παναθήναια και της Θεσσαλονίκης.

 

Τόσο τα δέκα περιφερειακά συμβούλια και οι Περιφερειάρχες – Κυβερνήτες όσο και τα Δημοτικά Συμβούλια και οι Δήμαρχοι θα αναδεικνύονται με άμεση εκλογή από τους Πολίτες.

 

Ανάμεσα στην Κυβέρνηση και τις Περιφέρειες θεσμοθετείται σε πρώτο στάδιο η Συνδιάσκεψη Κράτος – Περιφέρειες με την συμμετοχή του Πρωθυπουργού, της Κυβέρνησης και των δέκα Περιφερειαρχών – Κυβερνητών.

 

Στο επόμενο στάδιο θα θεσμοθετηθεί η ενοποιημένη Συνδιάσκεψη με τη συμμετοχή σε αυτήν δέκα Δημάρχων που θα εκλέγονται από την ΚΕΔΚΕ. Ένα ταμείο Αλληλεγγύης των Περιφερειών θα προβλέπει τη μεταφορά πόρων στις αδύναμες Περιφέρειες.

 

Μία νέα κρατική αρχιτεκτονική, η νέα μορφή που θα πάρει η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, θα επιτρέψει τη συγκρότηση μιας λειτουργικής και αποτελεσματικής διοίκησης σε Δημοτικό, Περιφερειακό και Κεντρικό πεδίο με μια κεντρική διοίκηση αποτελεσματικότητας και κύρους.

 

Το ΝΕΟ Σύνταγμα που θα θεμελιώσει την μεγάλη αλλαγή και μεταρρύθμιση θα αποτελεί την πλέον ισχυρή ενοποίηση του λαού. Οι Περιφέρειες την πλέον υψηλή θεσμική στιγμή για την Εθνική και Κοινωνική συνοχή. Προτείνουμε την μορφή ενός Περιφερειακού και όχι ομοσπονδιακού κράτους με βάση τις δέκα Ισχυρές Ιστορικές Περιφέρειες.

 

Η Περιφερειοποίηση του κράτους, η κατάργηση του ελλειματοφόρου, χρεοβόρου και προβληματικού κεντρικού συγκεντρωτισμού που λατρεύουν τόσο οι “σοσιαλιστές” όσο και οι νεοφιλελεύθεροι, θα επιτρέψει την συγκρότηση, για πρώτη φορά, ενός ολοκληρωμένου και καθολικού κοινωνικού κράτους στον τομέα της υγείας, της παιδείας, της ασφάλισης, των υπηρεσιών.

 

Το κράτος θα είναι κοινωνικό σε μορφές πρωτόγνωρες για την Ελλάδα όταν είναι Περιφερειακό. Η χώρα μέχρι σήμερα γνώρισε μορφές γραφειοκρατικού, συντεχνιακού και όχι ενός ολοκληρωμένου κοινωνικού κράτους.

 

 

Όμιλος Πολιτικού Προβληματισμού

“Μιχάλης Χαραλαμπίδης”

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια