ΕΒΕ Κοζάνης Αναγκαία η παράταση στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις έως την 1 Ιανουαρίου 2025

 

Την 1η Ιουλίου 2024 ξεκινάει η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας που οδεύει σε πλήρη εφαρμογή σε κλάδους που συγκεντρώνουν δεκάδες χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με σημαντικά προβλήματα όπως έναν πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που ακόμα δεν έχει κάνει τις αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή.


Το αίτημα παράτασης βασίζεται σε πολλούς και πραγματικούς λόγους οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:


Στην πρόσφατη εγκύκλιο που εκδόθηκε δεν απαντά σε αρκετές από τις απορίες των εμπόρων και των λογιστικών γραφείων, καθώς επίσης αυξάνονται οι υποχρεώσεις και καθίσταται αδύνατη η άμεση προσαρμογή των υπόχρεων επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, όπως η συμφωνία και η υπογραφή νέων συμβάσεων με τους εργαζομένους, η τροποποίηση ωραρίων και προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες, καθώς και άλλων παρόμοιων θεμάτων.


Ο χρόνος που έχει δοθεί προκειμένου να προσαρμοστούν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με την χρήση της ψηφιακής κάρτας ήταν ελάχιστος και ανεπαρκής, ενώ οι διαδικασίες διαβούλευσης που θα έπρεπε να έχουν γίνει για την εξέταση των προβλημάτων και την αναζήτηση λύσεων αποτελεσματικής εφαρμογής δεν έχουν πραγματοποιηθεί.


Οι Επιχειρήσεις μετά την ταλαιπωρία και τον χρόνο που διέθεσαν για να προσαρμοστούν στη νέα εφαρμογή διασύνδεσης των POS και της άμεσης διαβίβασης των δεδομένων στην ΑΑΔΕ καθώς και στη λειτουργία μέσω συστήματος IRIS, δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο εξοικείωσης στο συγκεκριμένο εργαλείο, ούτε οι εργοδότες, άλλα ούτε και οι εργαζόμενοι, καθώς η εκπαίδευση τους είναι ακόμα ελλιπής.


Οι εταιρείες λογισμικού αδυνατούν να συνεργαστούν και να εξυπηρετήσουν όλες τις επιχειρήσεις εμπρόθεσμα.

η έναρξη εφαρμογής ανά κλάδο να γινόταν για εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς την επιβολή προστίμων. Ειδικά για κλάδους που συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, το πιλοτικό διάστημα εφαρμογής, χωρίς την επιβολή προστίμων, θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον ένα έτος.


Περαιτέρω, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβάνει και κόστος, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα αγοράς, χρήσης και συντήρησης εξοπλισμού και ψηφιακών εφαρμογών, απαραίτητα στοιχεία για την χωρίς πρόστιμα συμμόρφωση αλλά και για την διατήρηση των σχετικών αρχείων. Είναι δεδομένο ότι αρκετές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, ιδιαιτέρως τα μικρότερα καταστήματα, τα οποία δεν διαθέτουν ταμειακά αποθέματα η δεν έχουν όλοι οι επιχειρηματίες τις απαιτούμενες γνώσεις για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.


Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον επιχειρηματικό κόσμο, το Επιμελητήριο Κοζάνης λαμβάνοντας υπόψη την έντονη ανησυχία και την αδυναμία των επιχειρήσεων – μελών του , να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις , η δεν έχουν τις κάτάλληλες γνώσεις και τον απαραίτητο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας στις επιχειρήσεις τους, αιτείται την αναγκαιότητα παράτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας στις επιχειρήσεις έως την την 1 Ιανουαρίου 2025.

Η παράταση του συγκεκριμένου εργαλείου θα αποτελέσει σημαντικότατο μέτρο διευκόλυνσης με στόχο την στήριξη των επιχειρήσεων, καθώς θα δώσει στους επιχειρηματίες τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζονται για την ολοκλήρωση διαδικασιών της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας στις επιχειρήσεις τους.

Αναμένουμε τις παρεμβάσεις σας οι οποίες θα συμβάλλουν στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια