Κεντρική Βαλκανική Δημοκρατία

 Δυστυχώς για τον δουλόφρονα πολιτικό συρφετό της λεγόμενης ¨κεντροαριστεράς¨, η ιστορία δεν ξαναγράφεται με πονηριές. Όσο και αν προσπαθούν μέσω των ιδρυμάτων τους να αποτρέψουν τον πολιτικό τους θάνατο, γνωρίζουν πολύ καλά ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι Ύβρις προς τον παγκόσμιο πολιτισμό. Είναι άρνηση στο δικαίωμα στη μνήμη. Γι΄αυτό και στη συ-νείδηση του Ελληνικού Λαού είναι άκυρη, έως ότου, με τον αγώνα του, την ακυρώσει και στην πράξη.

Τό ζήτημα της Μακεδονίας δεν είναι ένα απλό τοπικό ζήτημα που μπορεί να ενταχθεί στους να-τοϊκούς σχεδιασμούς, ή στις γεωπολιτισμικές επιδιώξεις των μεγάλων δυνάμεων.

Είναι ΟΙΚΟΥΜΕ-ΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. Γι’αυτό αυτή η Ύβρις, η έλλειψη παιδείας και αιδούς καθιστούν τη συμφωνία έωλη και εφήμερη.

Η πρόταση μας όπως τη διατύπωσε ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης και υπάρχει αυτούσια στο βιβλίο του «Μακεδονικότητα, Ελληνικότητα, Οικουμενικότητα» είναι:

¨ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟ-ΚΡΑΤΙΑ¨.
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ, γιατί η απόσταση ανάμεσα στα Σκόπια και το νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής, το ακρωτήριο Ταίναρο και τα Σκόπια μέχρι το βορειότερο άκρο, τον ποταμό Προύθο είναι η ίδια.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ, γιατί αναφέρεται και αντιπροσωπεύει μια κοινή σε όλες τις εθνικές ομάδες του νέου κράτους συνείδηση, ταυτότητα και προσδοκία.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, γιατί αυτό το κράτος για την επιβίωσή του και μόνον οφείλει να είναι δημοκρατι-κό. Να εξασφαλίζει σε όλες τις εθνικές ομάδες συνθήκες ισότητας, ισονομίας, ισοπολιτείας. Οι πο-λίτες του θα εκφράζουν ελεύθερα την ταυτότητα της εθνικής ή θρησκευτικής ομάδας στην οποία αισθάνονται ότι ανήκουν. Αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους Μακεδόνα, σημαίνει ότι θεωρούντον εαυτό τους μέρος ενός ιστορικού και μαρτυρικού, λόγω των αλλεπάλληλων διώξεων και καταναγκασμών κομματιού του ελληνισμού, του Μακεδονικού. Αυτού που ένωσε το έθνος των Ελλήνων.»


ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

¨ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ¨

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια