Ανταποδοτικά από την κατασκευή Αιολικών Πάρκων για συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου προτείνει ο Χαρίσιος Γκοβεδάρος

Ο αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων Χάρης Γκοβεδάρος σχετικά με τις αρμοδιότητες συντήρησης του εθνικού δικτύου της ΠΔΜ επισημαίνει τα εξής:

"Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας έχει την αρμοδιότητα συντήρησης των 550km του Εθνικού Οδικού Δικτύου εντός της επικράτειας της ΠΔΜ και έχει την ευθύνη της έκδοσης αδειών διέλευσης των υπερμεγεθών- υπερδιάστατων οχημάτων.

Από το Μάιο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2024 έχουν εκδοθεί άνω των χιλίων τριακοσίων αδειών διέλευσης ενώ σε κάποια έτη κατά τα οποία κατασκευάζονταν μεγάλοι αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας(ΑΣΠΗΕ) έχουν εκδοθεί και πλέον των χιλίων.

Η μεγάλης συχνότητας διέλευση υπερβαρέων οχημάτων συνολικού βάρους άνω των 60-80 tn επιβαρύνει το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της ΠΔΜ με συχνή την αστοχία του οδοστρώματος και την ανάγκη συντήρησής του.
Σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη αύξηση της συχνότητας ανέγερσης ΑΣΠΗΕ και της αναμενόμενης έντασής της στα επόμενα χρόνια στη χωρική επικράτεια της ΠΔΜ, αναμένεται αύξηση των αστοχιών του οδοστρώματος και κατά συνέπεια αυξημένες δαπάνες συντήρησης.

Με αυτά τα δεδομένα, θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθεί ή να διεκδικηθεί μέσω νομοθετικής ρύθμισης-και στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης-η προοπτική ανταποδοτικών τελών για εργασίες συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΔΜ, από τους προς υλοποίηση αλλά και από τους ήδη κατασκευασμένους ΑΣΠΗΕ.
Σε αυτή τη διεκδικητική διαδικασία με στόχο τη νομοθετική ρύθμιση, θα ήταν χρήσιμη η αρωγή των βουλευτών της Δυτικής Μακεδονίας προς την Περιφερειακή Αρχή" .

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια