Εγγραφές και ανανεώσεις εγγραφών στο Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Κοζάνης για το σχολικό έτος 2024-2025

 


Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Κοζάνης σας ενημερώνει πως οι εγγραφές και οι ανανεώσεις εγγραφών στις τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2024-2025 ξεκίνησαν. Από την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 07:00 έως και την Τετάρτη 05 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Κοζάνης, θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2024-2025. 

Οι αιτήσεις για το Εσπερινό Γενικό Λύκειο υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ή μέσω της διαδικτυακής πύλης: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική εγγραφή και στο σχολείο μας, Ανδρέα Κάλβου 1 στην Περιοχή Πανόραμα Κοζάνης (συστεγαζόμαστε με το 2ο ΕΠΑΛ Κοζάνης), τις απογευματινές ώρες από τις 17:30-19:30 έως και την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2024 με τη βοήθεια εκπαιδευτικού. Παράλληλα με τις ηλεκτρονικές εγγραφές για το Λύκειο συνεχίζονται οι εγγραφές για όλες τις τάξεις του Εσπερινού Γυμνασίου. Πληροφορίες στο τηλ. 2461023622 κατά τις απογευματινές ώρες λειτουργίας του σχολείου και στην επίσημη ιστοσελίδα μας https://blogs.sch.gr/gymekoz/.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Κοζάνης είναι το μοναδικό στο Νομό Κοζάνης και ιδρύθηκε με σκοπό να δώσει ίσες ευκαιρίες παροχής εκπαίδευσης και ολοκλήρωσης σπουδών σε ενήλικες κάθε ηλικίας ή ανήλικους εργαζόμενους που δεν ολοκλήρωσαν για οποιονδήποτε λόγο τη βασική εκπαίδευση και να αποκτήσουν Απολυτήριο Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Επιπλέον οι απόφοιτοι του Εσπερινού Γενικού Λυκείου μπορούν εφόσον το επιθυμούν να διεκδικήσουν την είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο με την ευνοϊκή ρύθμιση για τα Εσπερινά Λύκεια της ποσόστωσης 1% επί των θέσεων όλων των σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Στο Εσπερινό Λύκειο Κοζάνης λειτουργούν όλες οι ομάδες προσανατολισμού τόσο στη Β΄ Λυκείου, όσο και στην Γ΄ τάξη του Λυκείου. Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας δικαιούνται δωρεάν μετακίνησης από κάθε περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Δικαίωμα εγγραφής στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο έχουν:

  • Ενήλικοι μαθητές/τριες με απολυτήριο Σ.Δ.Ε. (Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας) ή απολυτήριο Γυμνασίου.

  • Ενήλικοι μαθητές/τριες που στο παρελθόν για οποιονδήποτε λόγο είχαν διακόψει τη φοίτησή τους από Γενικό λύκειο, ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ.

  • Ενήλικοι μαθητές/τριες απόφοιτοι σχολών μαθητείας ΟΕΑΔ , άνεργοι καθώς και μητέρες ανήλικων τέκνων με αποκλειστική οικιακή απασχόληση κ.α.

  • Ανήλικοι μαθητές/τριες, εφόσον αποδεδειγμένα εργάζονται (βεβαίωση εργασίας) ή απασχολούνται στην οικογενειακή επιχείρηση (με υπεύθυνη δήλωση γονέα).

Δικαίωμα εγγραφής στο Εσπερινό Γυμνάσιο έχουν:

α) Ενήλικοι μαθητές, ημεδαποί και αλλοδαποί χωρίς κανένα δικαιολογητικό εργασίας και

β) Ανήλικοι μαθητές που εργάζονται (βεβαίωση εργασίας) ή απασχολούνται στην οικογενειακή επιχείρηση (με υπεύθυνη δήλωση γονέα).

Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Κοζάνης σας περιμένει να εγγραφείτε για να εκπληρώσετε την επιθυμία απόκτησης γνώσεων, είτε με την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών σπουδών (Εσπερινό Γυμνάσιο - Λύκειο), είτε με την συνέχιση των σπουδών σας σε ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες (Πανεπιστήμιο), είτε ακόμη με την απόκτηση τυπικών – κατά κύριο λόγο – ή ουσιαστικών εκπαιδευτικών προσόντων, απαραίτητων για τη βελτίωση ή την εξασφάλιση της ήδη υφιστάμενης εργασιακής σας κατάστασης. Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι από τις 17:00 έως 20:45 με πέντε διδακτικές ώρες σε πλήρη ανάπτυξη του ωρολογίου προγράμματος.


Ο Διευθυντής

Τσιτούρας Γεώργιος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια