Η Principia συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, μελέτη των ενεργειακών αναγκών στο Μαυροδένδρι Κοζάνης

 

Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη των ενεργειακών αναγκών στο Μαυροδένδρι Κοζάνης μέσω ενός τριμερούς προγράμματος.


Οι κάτοικοι έλαβαν εξατομικευμένη ενημέρωση και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Η Principia, στο πλαίσιο δράσεων στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, ολοκλήρωσε το πρόγραμμα «Ενεργειακή Φτώχεια - Εντοπισμός και αντιμετώπιση ενεργειακών αναγκών», που υλοποίησε σε συνεργασία με το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος (CluBE) της Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος του προγράμματος ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας στο Μαυροδένδρι και την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης. Η περιοχή επελέγη καθώς βρίσκεται τόσο στην ψυχρότερη ζώνη της χώρας όσο και στο κέντρο της ενεργειακής μετάβασης, ώστε να υλοποιήσει το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα, σε τρία στάδια.


Αναλυτικότερα, σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε μία λεπτομερή έρευνα, στην οποία συμμετείχαν οι κάτοικοι, προκειμένου να καταγραφούν οι ενεργειακές ανάγκες της κοινότητας. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν παρείχαν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών της περιοχής. Στη συνέχεια, η εταιρεία αξιοποίησε τα στοιχεία της έρευνας και δημιούργησε ένα σχέδιο με συγκεκριμένες δράσεις (roadmap) για τα νοικοκυριά, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ενεργειακή φτώχεια. Παράλληλα με τα παραπάνω και για την πιο ουσιαστική υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, δημιουργήθηκε και στελεχώθηκε ένα one-stop shop, το οποίο προσέφερε στους ενδιαφερόμενους εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και την αναβάθμιση των κτιρίων. Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν στην υλοποίηση ενεργειακών αναβαθμίσεων, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή και συστημάτων μπαταριών και η βελτίωση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

Αυτή είναι η μοναδική δομή στην Ελλάδα που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ πολιτών και εμπειρογνωμόνων, προωθώντας βιώσιμες ενεργειακές πρακτικές.

Η Principia υποστηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινότητες στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται,, συμβάλλοντας σταθερά σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και κοινωνικά προγράμματα. Με αυτό τον τρόπο, αποδεικνύει τη δέσμευσή της για την ολιστική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και τη δημιουργία αμοιβαίας αξίας.


----Tέλος----


Ποια είναι η Principia:

Η Principia δραστηριοποιείται στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην Ελλάδα. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών, ηλιακών και υδροηλεκτρικών πάρκων και επενδύει σε ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας με στόχο να συμβάλει στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης της χώρας προς ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον. Το χαρτοφυλάκιο Principia περιλαμβάνει 64 αιολικά έργα, υπό λειτουργία, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 566MW και 2 φωτοβολταϊκά πάρκα, υπό κατασκευή, συνολικής ισχύος 11MW.

Η Principia συστάθηκε τον Μάρτιο του 2024, με κοινούς μετόχους την Macquarie Asset Management και την Enel SpA. Προηγουμένως, λειτουργούσε από το 2008 ως μέρος της Enel Green Power στην Ελλάδα.

Μάθετε περισσότερα για την Principia, στην ιστοσελίδα www.principia-energy.com, καθώς και στα προφίλ της εταιρείας στο LinkedIn και στο Facebook.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια