ΜΕΘ Κoζάνης – Mια πραγματικότητα (Μέρος B’ ). Κώστας Στόκκος διευθυντής ΜΕΘ Κοζάνης

 ΜΕΘ Κoζάνης – Mια πραγματικότητα (Μέρος B’ )

 


·         Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό  που εργάζεται στο δημόσιο σύστημα υγείας έχει  ευθύνη αλλά και υποχρέωση ,  στο να επισημαίνει τα προβλήματα που αφορούν την λειτουργία των  νοσοκομείων  αλλά και τις αιτίες όταν  αυτά  παραμένουν  άλυτα. Και αυτό διότι αυτοί είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στήριξης των δικαιωμάτων των ανθρώπων για μια αξιοπρεπή περίθαλψη.

 

·         Στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρέωση μας να αναδείξουμε τα κακώς κείμενα που παραμένουν ακόμα αδιόρθωτα και οδηγούν το δημόσιο σύστημα υγείας αλλά και κάποιες  κλινικές των νοσοκομείων σε επισφαλή λειτουργία .

 

·         Ακόμα και σήμερα τα προβλήματα με την στελέχωση της ΜΕΘ ΚΟΖΑΝΗΣ δεν έχουν αποκατασταθεί.

 

·         Η ομαλή λειτουργία της ΜΕΘ προϋποθέτει και την άρτια λειτουργία και των λοιπών κλινικών του νοσοκομείου αφού η αντιμετώπιση ενός βαρέως πάσχων ασθενή δεν είναι πάντα υπόθεση μίας ιατρικής ειδικότητας  αλλά πολλών συνεργαζόμενων ειδικοτήτων.

 

·         Σαν παράδειγμα, η χειρουργική κλινική παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα αφού στερεύει από ειδικευόμενους ενώ οι επιμελητές της,  το μεγαλύτερο μέρος αυτών,  είναι πάνω από 60 χρόνων και προς συνταξιοδότηση ενώ υπάρχουν και κάποιοι που έχουν ξεπεράσει το όριο. Αυτό είναι ένα πανελλαδικό φαινόμενο σε πολλές ειδικότητες  που αποστραγγίζει τα νοσοκομεία από νέους συναδέλφους  αφού καλύπτουν οργανικές θέσεις απαρχαιωμένων οργανογραμμάτων. Έτσι αποκαρδιώνονται οι νέοι συνάδελφοι για την είσοδό τους στο Ε.Σ.Υ και φεύγουν στο εξωτερικό ή ιδιωτεύουν .

 

·         Πολλοί συνάδελφοι σε διάφορες κλινικές κάνουν απαγορευτικό αριθμό εφημεριών που δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία , προκειμένου να διατηρήσουν ομαλή την λειτουργία των κλινικών αυτών εις βάρος όμως της προσωπικής τους ψυχικής αλλά και σωματικής υγείας .

 

·         Χρειάζονται κίνητρα προσέλκυσης ιατρικού προσωπικού στην περιφέρεια, προκειμένου οι συνθήκες εργασίας να γίνουν ανθρώπινες χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή κανενός νοσηλευόμενου . Δυστυχώς τα κίνητρα αυτά δεν έχουν δοθεί,  παρά τις υποσχέσεις των εκάστοτε υπευθύνων.

 

·         Και απ΄ ότι φαίνεται δεν πρόκειται να δοθούν με ότι αυτό συνεπάγεται.

 

·      Την ώρα που δεν δίνονται κίνητρα προσέλκυσης ιατρών για την στελέχωση των κλινικών που λειτουργούν επισφαλώς και με κίνδυνο να κλείσουν,   η 3η ΥΠΕ έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον σε προμήθειες εξοπλισμού.

    Επιπλέον όσον αφορά τις προμήθειες μηχανημάτων,  οι υπεύθυνοι της 3ης ΥΠΕ     

    ανέφεραν  επιστημονικά αστήριχτες δικαιολογίες    

    βασιζόμενοι κατά τα λεγόμενα τους  σε  γιατρούς  που όμως δεν είναι γνώστες   

    του συγκεκριμένου  αντικειμένου .

 

 

·          Παράλληλα διάφορες  επιστημονικές εργασίες βασίστηκαν σε ανακριβή και  ψεύτικα στοιχεία και ανακοινώθηκαν  σε συνέδρια προκειμένου  κάποιοι να δείξουν έργο και να κρύψουν την αλήθεια.  

Έγιναν αναφορές  στις επιστημονικές επιτροπές των συνεδρίων και στην 3η ΥΠΕ.

Τελικά οι εργασίες αποσύρθηκαν από τα συνέδρια ενώ η  3η ΥΠΕ τα άφηνε όλα αναπάντητα, ατιμώρητα και οι υπεύθυνοι  αναβαθμίζονταν.

 

·         Πόσο πια πρέπει να σωπαίνουμε εις βάρος της δημόσιας υγείας.

 

·         Σήμερα χρήστες του συστήματος υγείας  είναι ο διπλανός μας , αύριο θα είμαστε εμείς και τα παιδιάς μας.

 

·         Όλα αυτά δεν έχουν ανθρωπιά και λογική! 

 

·         Αυτό που ζητάμε είναι η προκήρυξη όλων των κενών θέσεων με τα αντίστοιχα κίνητρα προσέλκυσης και παραμονής των  ιατρών στην περιφέρεια  , επανεξέταση των οργανογραμμάτων βάση τω νέων συνθηκών ώστε να μην κινδυνεύσει πλέον καμία ζωή  . Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια