Άρθρο του Νίκου Κοκκαλιάρη για την ενέργεια...

Πολύς ντόρος τον τελευταίο καιρό για την ενέργεια, μας έχουν κατακλήσει οι φράσεις ,δίκαιη ανάπτυξη -- μετάβαση απολιγνητοποίηση , μεταλιγνητική εποχή, πράσινη ανάπτυξη, ενέργεια Υδρογόνου, πράσινα κόμματα, οικολόγοι πράσινοι, γενικώς κόμματα που σήκωσαν την πράσινη ενέργεια στην οροφή. Όλα είναι ορατά και όλοι οι φωστήρες μας λένε ότι θα βρούν λύσεις. 
Το πρόβλημα είναι μπροστά τους, το βλέπουν, αλλά δεν ξέρουν πώς κι από πού να το πιάσουν, ώστε να βρεθεί οριστική λύση. Εδώ λοιπόν υπάρχει αιτία δισταγμού, ανικανότητας η"συμφε ρόντων, που βολεύονται με την υπάρχουσα κατάσταση, που γιά ν' αλλάξει πρεπει να έρθουν τα πάνω κάτω. Οι υπάρχουσες επενδύσεις θ' αποσυρθούν και οι νέες θα κοστίσουν. Αυτό είναι μπελάς για τους επενδυτές και γιά την Πολιτεία, εκτός κι αν το παραγόμενο προϊόν, αέναη πηγή λειτουργείας και μόνον η πάγεια κατασκευή της μηχανικής εγκατάστασης κίνησης γενήτριας θ' αποτελεί το χωρίς άλλο κόστος παραγωγής ενέργειας.

Αυτό μπορεί να το πετύχουμε με την κίνηση από Μαγνίτες. Σήμερα που τα λέμε, η Ιαπωνία έχει θέσει σε λειτουργία, με ενέργεια που παράγεται με μαγνίτεςσε τρενα που τρέχουν με 400 και πλέον χιλ την ώρα. Εμείς γιατί να μην αναθέ σουμε στους φοιτητές μας να κάνουν έρευνες πάνω στο θέμα. Τι έχουμε να χάσουμε, τίποτα, αν όμως κερδίσουμε θ' αλλάξουμε όλα τα δεδομένα και την Χώρα μας. 

Μπορεί να είναι δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Όλες οι εφευρέσεις ανακαλήφθηκαν και βελτιώθηκαν στην πορεία του χρόνου. Γιατί να είναι διαφορετικά γι αυτήν.
  Αν πετύχει η προσπάθεια, τότε δεν θα ομηλούμε για κόστη παρα γωγής και διαβίωσης. Εδώ πρέπει οι Δάσκαλοι και οι Φοιτητές να σκύψουν με υπομονή & επιμονή στο θέμα και ν' ανακαλύψουν το ακατόρθωτο και να φτάσουν στην κορυφή της πυραμίδας.
Η Πολιτεία μας πρέπει να στηρί ξει οικονομικά το πρόγραμμα μέχρι που να βγάλει ο Ήλιος κέρατα.

Η Χώρα δεν θέλει άλλες θεωρίες, θέλει πρακτικές & εφαρμογές απ' τους επιστήμονες που έχουν το μυαλό και την ικανότητα, αρκεί να έχουν ανοικτούς δρόμους και στήριξη. 
Μην προτρέχετε να πείτε, το δεν γίνεται αυτό, αν δεν έχετε κάνει την προσπάθεια. Όλα είναι εφικτά σον Πλανήτη των εκπλήξεων.
Νίκος Κοκκαλιάρης 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια