Νέο γεωργικό ελκυστήρα – πολυμηχάνημα προμηθεύτηκε ο Δήμος Εορδαίας


Στην προμήθεια ενός νέου γεωργικού ελκυστήρα – πολυμηχανήματος με συνοδευτικό εξοπλισμό, προχώρησε ο Δήμος Εορδαίας, συνεχίζοντας την προσπάθεια  εκσυγχρονισμού και βελτιστοποίησης λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου προς τους δημότες.  

Στον εξοπλισμό του ελκυστήρα περιλαμβάνονται εμπρόσθιο υδραυλικό σύστημα και σύστημα μετάδοσης κίνησης (PTO) κατάλληλο για την προσάρτηση και λειτουργία του καταστροφέα αλλά και άλλων εμπρόσθιων μηχανημάτων. Η ανυψωτική ικανότητα του εμπρόσθιου υδραυλικού στα άκρα των μπράτσων(σε όλο το εύρος) είναι τουλάχιστον 2.100 kg.

Ο καταστροφέας φέρει δύο βραχίονες οι οποίοι θα επεκτείνονται υδραυλικά, οι οποίοι και είναι κατάλληλοι για την κοπή πρασίνου και κάθε είδους βλάστησης. 

Ο εν λόγω γεωργικός ελκυστήρας είναι κατάλληλος για τη συντήρηση των οδοστρωμάτων (κοπή πρασίνου) και την κοπή κλαδιών κτλ. Η κατασκευή του είναι τέτοια που να μπορεί να εργάζεται σε δύσκολες συνθήκες και μέρη.

Ο καταστροφέας φέρει τουλάχιστον 30 σφυριά και είναι κατάλληλος για την κοπή πρασίνου, κλαδιών και κάθε είδους βλάστησης με πάχος έως 5 cm. Διαθέτει επιπλέον κεφαλή κοπής με ψαλίδι ικανή να κόψει κλαδιά διαμέτρου έως 5 εκατοστά.
Επίσης, φέρει δύο βραχίονες ώστε να μπορεί να εργαστεί σε κλίσεις+90ο,-65ο.

Η δαπάνη για την προμήθεια του νέου πολυμηχανήματος, που ενισχύει τον  υφιστάμενο στόλο του Δήμου Εορδαίας για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής,

ανήλθε σε 166.532,00 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια