Οι ταμειακές βεβαιώσεις που γίνονται από τον Δήμο θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα εντός του πρώτου τριμήνου (του Στέργιου Κατσέλα)

 Στις 26-4-2024 λάβαμε μία καταγγελία ενός μέλους του ΚΕΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας η οποία ως αντικείμενο είχε την αμφισβήτηση μίας ταμειακής βεβαίωσης προστίμου ανερχόμενου συνολικά σε 810,00€. Η ως άνω βεβαίωση προερχόταν από παράβαση Κ.Ο.Κ., η οποία είχε πραγματοποιηθεί το έτος 2009, ενεγράφη στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου το έτος 2014 και διεκδικήθηκε για πρώτη φορά το έτος 2024!

Με τη σειρά μας ετοιμάσαμε και αποστείλαμε μία αναφορά προς τον Συνήγορο του πολίτη ο οποίος και έλαβε ξεκάθαρη θέση απέναντι στο ζήτημα μνημονεύοντας τα εξής:

«Η βεβαίωση οιουδήποτε φόρου, τέλους, προστίμου υπέρ του ∆ημοσίου μετά των πάσης φύσεως προσθέτων και υπέρ τρίτων ενεργείται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη λήξη του μηνός, εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαίωσης. Η βεβαίωση δύναται να ενεργηθεί και μετά την πάροδο της τριμήνου προθεσμίας και όχι πέραν των τριών ετών από της λήξεως του έτους εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαίωσης». Συνεπώς με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο η προθεσμία βεβαίωσης ανάγεται στα 3 έτη, τον αποσβεστικό (συνεπώς μη επιδεχόμενο υπέρβασης) χαρακτήρα της οποίας αναγνωρίζει παγίως το Συμβούλιο της Επικρατείας (αποφάσεις 1783/2002, 1503/2006, 2944/2008, 571/2009 και 1093/2010). Σημειώνεται ότι η αποσβεστική προθεσμία για τη 1 αρ. πρωτ. 17729/23.02.2024 «ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της αποσβεστικής προθεσμίας για τη βεβαίωση και επί του χρόνου παραγραφής προς είσπραξη της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 9 του ν.1337/1983 (Α ́ 33), καθώς και των οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.» βεβαίωση των εν λόγω προστίμων δεν τροποποιείται με τις νέες διατάξεις του ν. 5027/2023 και συνεπώς, ο κανόνας των τριών ετών για τη βεβαίωσή τους παραμένει αναλλοίωτος και ισχύει για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις, είτε αφορούν πρόστιμα παλαιών ετών είτε νεότερων είτε εντάσσονται στις μεταβατικές διατάξεις του ν. 5027/2023 είτε όχι. Επισημαίνεται, παράλληλα, ότι επί του ζητήματος της αποσβεστικής προθεσμίας βεβαίωσης αυτοτελών προστίμων έχει πρόσφατη εγκύκλιος της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 17729/23.02.2024), ερμηνεύοντας το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορεί με ασφάλεια να ειπωθεί ότι: ΟΙ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΌΧΙ ΠΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ.

Αναμένουμε, έπειτα ταύτα, την επίσημη τοποθέτηση του Δήμου Κοζάνης, συνιστώντας παράλληλα προσοχή σε όποιον γίνεται παραλήπτης όμοιων ατομικών ειδοποιήσεων.

Με εκτίμηση,

Κατσέλας Στέργιος

Μέλος Δ.Σ. ΚΕΠΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια