Υπογραφή δύο υποέργων “Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Βελβεντού” της σύμβασης της πράξης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη οι συμβάσεις υλοποίησης των δύο υποέργων της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».Η υπογραφή των υποέργων της σύμβασης της πράξης η οποία χρηματοδοτείται από το ΟΠΑΑ 2014 – 2020 και τη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη τεχνικών Έργων Χάρη Γκοβεδάρου, του Δημάρχου Βελβεντού Μανώλη Στεργίου και του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ηλία Γιαννόπουλου.

Το πρώτο Υποέργο αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟY». Έχει ως αντικείμενο την προμήθεια του νέου Ηλεκτρομηχαλογικού Εξοπλισμού και συγκεκριμένα Ηλεκτρικούς Πίνακες Διανομής Χαμηλής Τάσης, Μετασχηματιστές Ισχύος 20KV/0,4KV, Κυψέλες Μέσης Τάσης, Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου (SCADA) αντλητικών συγκροτημάτων κ.α. και η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα μήνες.

Το δεύτερο Υποέργο αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» και αντικείμενό του είναι η προμήθεια φωτοβολταϊκών διατάξεων στέγης ισχύος 25KWp,και 30 KWp με διάρκεια σύμβασης έξι μήνες.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια