Μπαίνει σε "στράτα" η γέφυρα...Τι αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων Χάρης Γκοβεδάρος

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της στεγάνωσης των προπλακών των πεζοδρομίων, συνεχίζεται από αύριο 11/4/2024 το έργο: "Εργασίες ανακατασκευής τμήματος καταστρώματος Υψηλής Γέφυρας Σερβίων" προϋπολογισμού 285.000,00 €, στο τμήμα της προβολοδόμησης μήκους τριακοσίων μέτρων.
Οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν:
-Αποξήλωση του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα.
-Στεγάνωση της πλάκας καταστρώματος.
-Αποχετευτικό σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων.
-Νέος ασφαλτοτάπητας και κάλυψη των αρμών με ασφαλτομαστίχη στο τμήμα της προβολοδόμησης στο οποίο θα γίνει η στεγάνωση.
 Ο αναμενόμενους χρόνος περάτωσης του έργου-εκτός απροόπτου και καιρού επιτρέποντος- είναι περί τα τέλη Μαϊου.
Μόνο κατά την περίοδο των εργασιών στεγάνωσης προβλέπεται η χρήση φαναριών πριν και μετά του τμήματος της επέμβασης των τριακοσίων μέτρων που θα ρυθμίζει τη μονοδρόμηση της κυκλοφορίας.
Κατά τη διάρκεια του έργου θα γίνουν δοκιμαστικές φορτίσεις σε τμήματα της προβολοδόμησης και αμφιέρειστων, στα πλαίσια των προληπτικών ελέγχων αντοχής της γέφυρας, κατά τη διάρκεια των οποίων θα απαιτηθεί ολιγόωρη ολική διακοπή κυκλοφορίας της γέφυρας.
Η σκοπιμότητα των εργασιών που περιλαμβάνονται έχει να κάνει με την προστασία του τμήματος της προβολοδόμησης από έκθεση σε περιβάλλον υγρασίας και από περαιτέρω οξείδωση του σιδηρού οπλισμού και των τενόντων της, έως ότου λάβουν χώρα οι εργασίες ενίσχυσης και αναβάθμισης του συνόλου της γέφυρας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια