«3η Διακρατική εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ με τίτλο “Shared (Hi)stories”»

 
Την Πέμπτη και Παρασκευή 18 και 19 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε η τρίτη (τελευταία) διακρατική συνάντηση μεταξύ των εταίρων στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ (κωδικός έργου: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087158) με τίτλο “Shared (Hi)stories” στη Mons του Βελγίου. Εκ μέρους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως εταίρος του προγράμματος, συμμετείχαν στη συνάντηση η υπεύθυνη προώθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Ευαγγελία Τριανταφύλλου, και η Κωνσταντινιά Μυλωνά, εκπαιδευτικός στο 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς. Ο συντονιστής του έργου είναι από την Ισπανία και οι υπόλοιποι εταίροι είναι εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Πορτογαλία, τη Σερβία, το Βέλγιο και την Τουρκία. Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν ως συνεργαζόμενα σχολεία το Γυμνάσιο Μελίτης Φλώρινας και το 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς.

 

Το έργο «Shared (Hi)stories», διάρκειας δυο ετών (από 01.11.2022 έως 31.10.2024), στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νέων για την πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά καθώς και την ενίσχυση της κριτικής σκέψης τους σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Οι στόχοι αυτοί είναι στενά συνδεδεμένοι με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας, έτσι ώστε οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν περισσότερα κίνητρα για να μάθουν και να εξασκηθούν στα αγγλικά ως ξένη γλώσσα μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί με βάση την ιστορία και τις ιστορίες που εμφανίζονται στην πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά των κρατών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο συντονιστής του έργου αναφέρθηκε αρχικά στη γενική πρόοδο του έργου και στη συνέχεια συζητήθηκαν τα επιμέρους αποτελέσματα του έργου. Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η συγγραφή εγχειριδίου για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας με περιεχόμενο την αφήγηση ιστοριών γενικά και ειδικότερα ιστοριών με πολιτισμικά στοιχεία κοινά μεταξύ διαφόρων χωρών και οι οδηγοί έχουν μεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τις ιστορίες πάνω στις οποίες βασίζεται η πιλοτική διδασκαλία του εγχειριδίου. Ακολούθως, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην ιστοσελίδα του έργου https://sharedhistories.eu/, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό του έργου. Ακολούθως, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα και οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων αποτελεσμάτων του έργου, που αφορούν συγκεκριμένα το εγχειρίδιο για τη διδασκαλία με βάση τις ιστορίες, το πακέτο των μαθημάτων και το κανάλι του έργου στο YouTube. Τέλος, οι εταίροι αναφέρθηκαν σε ζητήματα διαχείρισης και διάχυσης του έργου για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια