Η επικαιροποίηση των στοιχείων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης θέλοντας να διευκολύνει τους καταναλωτές της, προχωρά στην αναβάθμιση της ηλεκτρονικής σελίδας της (https://www.deyakozanis.gr), προκειμένου να τους παράσχει τη δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχείων τους μέσω αυτής.

Η εξελισσόμενη αναβάθμιση αφορά και το λογισμικό της επιχείρησης, προκειμένου να εναρμονιστεί, για να μπορεί να ανταποκριθεί στην εκ του νόμου υποχρέωση ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της και των ηλεκτρονικών βιβλίων των επαγγελματιών πελατών της (my data). Για να υλοποιηθεί η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία η διάκριση των καταναλωτών που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και η σύνδεση του Α.Φ.Μ. αυτών αποκλειστικά με τον κωδικό καταναλωτή που την αφορά. Κατά την διαδικασία αναζήτησης από την Α.Α.Δ.Ε. των Α.Φ.Μ. των καταναλωτών που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, ίσως προκλήθηκε δικαιολογημένα αναστάτωση σε ορισμένους, κάτι για το οποίο η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ζητάει συγγνώμη και την κατανόηση τους.

Επειδή το χρονοδιάγραμμα της αναβάθμισης δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί χρονικά επακριβώς και δεν εξαρτάται από τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους λογιστές το επιθυμούν, με την συναίνεση φυσικά των επαγγελματιών πελατών τους, να προσκομίσουν στο τμήμα πελατών της καταστάσεις με τους επαγγελματικούς κωδικούς καταναλωτών ανά Α.Φ.Μ.. Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει και θα συντομεύσει χρονικά σε πολύ μεγάλο βαθμό την όλη διαδικασία, περιορίζοντας έτσι και την όποια άσκοπη αλλά αναπόφευκτη ταλαιπωρία των επαγγελματιών και των λογιστών τους.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στο σύνολο των καταναλωτών της να προσέλθουν στο τμήμα πελατών της για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους

Προσοχή στις προσπάθειες εξαπάτησης.

Τις τελευταίες μέρες περιήλθε σε γνώση μας πως γίνεται προσπάθεια από ορισμένους να παραπλανήσουν επαγγελματίες με τους οποίους συνεργάζεται η Δ.Ε.Υ.Α.Κ., εκμεταλλευόμενοι τα στοιχεία τους που δημοσιεύονται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως προβλέπει ο Νόμος, προκειμένου να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά.

Γι’ αυτό εφιστούμε την προσοχή σε όλους πως δεν θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε κανένα αίτημα για την παροχή επιπλέον προσωπικών τους στοιχείων.

Η συνεργασία τους με τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. γίνεται μόνο μέσω των υπηρεσιών της ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες και είναι απόλυτα διασφαλισμένη και χωρίς την παρέμβαση τρίτων.

Από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια