Προσέχουν….για να την έχουν-με…. Στη γέφυρα Σερβίων ξεκίνησαν και θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα εργασίες συντήρησης

 


Στη γέφυρα Σερβίων ξεκίνησαν και θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα στο τμήμα της προβολοδόμησης μήκους τριακοσίων μέτρων εργασίες συντήρησης που περιλαμβάνουν όπως αναφέρει ο αντιπεριφερειάχης τεχνικών έργων Χάρης Γκοβεδάρος:

“-Στεγάνωση της πλάκας καταστρώματος.
-Αποχετευτικό σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων.
-Στεγάνωση προπλακών πεζοδρομίων που ήδη σχεδόν έχει περατωθεί όπως διακρίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.
-Νέος ασφαλτοτάπητας στο κομμάτι που θα γίνει η στεγάνωση.

Ο αναμενόμενους χρόνος περάτωσης του έργου-καιρού επιτρέποντος- είναι περίπου δύο-δυόμιση μήνες.

Κατά την περίοδο των εργασιών στεγάνωσης προβλέπεται η χρήση φαναριών πριν και μετά του τμήματος της επέμβασης των τριακοσίων μέτρων που θα ρυθμίζει τη μονοδρόμηση της κυκλοφορίας.

Η σκοπιμότητα των εργασιών έχει να κάνει με την προστασία του τμήματος της προβολοδόμησης από έκθεση σε περιβάλλον υγρασίας και από περαιτέρω οξείδωση του οπλισμού και των τενόντων της, έως ότου λάβουν χώρα οι εργασίες ενίσχυσης και αναβάθμισης του συνόλου της γέφυρας”.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια