Δεν αφήνουν τη γέφυρα.... Επιστημονική ομάδα επί τόπου για την ασφάλεια τηςΟ Χάρης Γκοβεδάρος αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων για την γέφυρα Σερβίων.

"Από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων μου, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Αμανατίδης θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για θέματα λειτουργίας και δομικής ασφάλειας της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων και την υποστήριξη όλων των ενεργειών που αφορούν αυτή, έως και την εκκίνηση των εργασιών συνολικής ενίσχυσης και αναβάθμισής της.

Επί της ουσίας το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και οι Επιστημονικοί υπεύθυνοι θα έχουν την εποπτεία της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων ασκώντας καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου, αφού πρόκειται για ένα αντικείμενο που απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις τις οποίες δε δύναται να παράσχει το επιστημονικό προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ούτε να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη παρέμβασης.
Κάθε ενέργεια ή παρέμβαση που θα σχετίζεται με τη γέφυρα θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών υπεύθυνων και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της προγραμματικής σύμβασης.
Στο επόμενο διάστημα αναμένεται η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης."

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια