Επίσημη άδεια λειτουργίας εξασφάλισαν 26 παιδικές χαρές του Δήμου ΕορδαίαςΕπίσημη άδεια λειτουργίας εξασφάλισαν 26 παιδικές χαρές του Δήμου Εορδαίας που πληρούσαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για πιστοποίηση και έλαβαν τα προβλεπόμενα ειδικά σήματα καταλληλότητας λειτουργίας παιδικής χαράς, από την αρμόδια Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα, στις 26 αυτές παιδικές χαρές που έχουν αδειοδοτηθεί επίσημα πλέον, ανήκουν 24 παιδικές χαρές που έχουν κατασκευαστεί εκ νέου στο Δήμο Εορδαίας και δύο προϋπάρχουσες παιδικές χαρές οι οποίες πληρούσαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αδειοδότητσή τους. Από αυτές οι 18 παιδικές χαρές έλαβαν ήδη τα προβλεπόμενα σήματα καταλληλότητας ενώ αναμένεται εντός των ημερών η έλευση των σημάτων και των άλλων οκτώ παιδικών χαρών που έλαβαν, μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο, την απαιτούμενη πιστοποίηση.

Ο Δήμος Εορδαίας διαβεβαιώνει τους πολίτες πως μεριμνά για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων αναφορικά με τη λειτουργία των παιδικών χαρών, τηρώντας όσα υπαγορεύει η προβλεπόμενη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι παιδικές χαρές θα είναι κατάλληλα χωροθετημένες και κατασκευασμένες ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών που θα παίζουν σε αυτές.

Σημειώνεται ότι άλλες 13 παιδικές χαρές του Δήμου Εορδαίας βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο δημοπράτησης – προσυμβατικού ελέγχου – για να υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής του έργου.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια