Ενότητα Λ. Μαλούτας: Ακόμη μία πρωτοβουλία που είχε πάρει ο Δήμος Κοζάνης στον τομέα της Ενέργειας ολοκληρώνεται!

 


Στην Ενεργειακή Κοινότητα του Δήμου Κοζάνης χορηγήθηκε σήμερα με απόφαση της ΡΑΕ άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από δυο περίπου χρόνια με την υποβολή εκ μέρους της Ενεργειακής Κοινότητας του Δήμου σχετικού αιτήματος, μαζί με την απαραίτητη τεκμηρίωση και τα δικαιολογητικά, προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Όπως είναι προφανές, η άδεια εμπορίας αποτελεί πλέον ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Δήμου Κοζάνης και της Ενεργειακής του Κοινότητας.

Η αξιοποίηση του εργαλείου αυτού μπορεί να καλύψει αφενός μεν και σε πρώτο χρόνο τη μεγάλη ηλεκτρική κατανάλωση του Δήμου και άλλων φορέων που συμμετέχουν στην Ενεργειακή Κοινότητα, αφετέρου δε ανοίγει την προοπτική επέκτασης στο μέλλον και σε άλλους τομείς (πολίτες, επιχειρήσεις κλπ).

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια