Η μάνα…..ο νέος δούρειος ίππος της του Χριστού πίστης.

H μάνα…..ο νέος δούρειος ίππος της του Χριστού πίστης.

Δικαιώματα ανθρώπινα κατά Θεόν που γίναν και νόμοι ανθρώπων,
νόμοι όλων μας, μειονοτήτων και πλειοψηφιών, κατά Θεία ισότητα. Αυτό ηταν και είναι το φυσιολογικό.

Τώρα πια δικαιώματα κατά Θεόν δοσμένα, καταχρηστικά τα εκμεταλλεύονται άνθρωποι που αποποιούνται τον ίδιο τον Θεό, προσπαθούν να αλλοιώσουν την του Θεού φυσιολογικότητα, προφασιζόμενοι ΜΟΝΟ την ισότητα, μια ισότητα ανούσια χωρίς Θεό.

Η νέα απειλή που καραδοκεί με το νέο Νομο περί νομιμοποίησης των «γάμων» των «νέων ανθρώπων», οι οποίοι προσδιορίζονται από το όνομα της σεξουαλικής των ΜΟΝΟ έκφρασης(! ), στόχο της έχει την έννοια και η ουσία της ΜΗΤΕΡΑΣ, ως ΓΥΝΑΙΚΑΣ.

«καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.» Γεν. 1,27, «καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε..» Γεν. 1,28.

Και ευλόγησε τον γάμο εν τη Καννά ενώπιον της Μητρός Αυτού, πιστοποιώντας αυτό που είδαν οι άνθρωποι, πως δηλαδή είναι ευλογημένη από το Θεό η ένωση ανδρός και γυναικός, δηλαδή ο γάμος. Άρα γάμος είναι ΜΟΝΟ η μεταξύ αυτών συνένωση, και ευλογία υπάρχει εις γάμου κοινωνία ΜΟΝΟ μεταξύ αυτών. Και για τον γάμο αυτό ο Θεός θαυματουργεί, κάνει το νερό κρασί για τη χαρά τους, κατά παράκληση της Μητέρας του. Και είπε ο Θεός την πολυαγαπημένη του Μητέρα «γύναι», δηλώνοντας σήμερα σε μας, που ζουμε στα μαρτυρικά χρόνια, πως μάνα είναι η γυναίκα, ΜΟΝΟ!!! Καθώς γυναίκα Τον έτεκε, και αυτή μετά του Υιού της ευσπλαχνίστηκε την συνένωση των ανθρώπων κατά το θέλημα και τον τρόπο που προ είπε ο Θεός. Θαύμα τέλειο της επιβεβαίωσης της φυσιολογικότητας της ζωής των ανθρώπων κατά το θέλημα του Θεού!!!

Υπερψήφιση του νόμου αυτού και της νομιμοποίησης των άλλων «νέων ειδών μητέρων» μέσω των «νέων ειδών γάμων» κατά τις ανθρώπινες σαρκικές επιθυμίες και ΜΟΝΟ, καταρρίπτει την μεγάλη Μητέρα του Υιού και Λόγου άρα και το ίδιο τον Χριστό και Θεό. Πως γίνεται αυτό??? 

Αν μητέρα μπορεί να είναι και το κάθε τι αλλά… άλλο …«+», αύριο μπορεί και σκύλος, αλλά σίγουρα μάνα δεν είναι ένας άνδρας. Κατά τον ίδιο βλάσφημο τρόπο σκέψης ο Υιός και Λόγος που γεννήθηκε από γυναίκα μητέρα είναι Θεός μόνο μιας μερίδας ανθρώπων που δέχονται να έχουν μητέρες γυναίκες, που θεωρούν γάμο μόνο την ένωση ανδρός και γυναικός. Άρα ο Θεός δεν είναι όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως, όπως υπήρχε από αρχής χρόνου, αλλά μόνο μιας μερίδας αυτών, και άρα Θεός δεν υπάρχει για όλους, όλοι δεν έχουν ελπίδα σωτηρίας και όλα είναι ψέμα, «και έσται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης»…..

Το σημερινό πλήγμα κατά του γάμου, ο οποίος κατά το Ελληνικόν Σύνταγμα προστατεύεται, είναι μια ευθεία βλασφημία του Υιού και Λόγου και άρα του Τριαδικου Θεου, της αρχής της ζωής και της κατά Θεόν Γένεσης. Είναι η χειροτέρα μετά τον Άρειο προσβολή της Ιερότητάς του Θεού και του εξ αυτού τεχθέντων ως τέλεια, και εις αγιοσύνη πλασμένα, είναι η κατάλυσις της του Θεού τάξης, είναι η χειροπιαστή απόδειξη της από πάντων ύπαρξης του κακού, που θέλει τον άνθρωπο κολασμένο και όχι κληρονόμο του παραδείσου. Αυτό είναι!

Η κατάλυσις της φυσικής μητέρας- γυναίκας των ανθρώπων, καταλύει την Μητέρα του Θεού άρα καταργείται και ο Υιός και Λόγος και δεν κληροδοτεί την βασιλεία των ουρανών σε όλο το γένος των ανθρώπων καθώς το γένος διακόπτεται πια, σταματά. Αυτό θέλουν να περάσουν. Θέλουν οι
 άνθρωποι αντί να μπορούν να μετανιώσουν νιώθοντας μέλη της ίδιας οικογένειας των ανθρώπων του Θεού σε κοινή καταγωγή με τον Θεό, Ματθ. 1,1 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, υἱοῦ Ἀβραάμ., να απελπιστούν και να χαθούν, μακριά από την αλήθεια.
 Πρωτοφανές, γιγάντια πονηρό και βλάσφημο έγκλημα των ανθρώπων που θέλουν ΜΟΝΟ να εκμεταλλευθούν τα τέκνα του Θεού, δηλαδή όλους τους ανθρώπους του κόσμου. 

Το νέο αυτό αφορισμένο νομοσχέδιο είναι ένα γελοίο τέχνασμα που πονηρά αμφισβητεί την υπαρξη του Θεού και των λόγων του, καθώς Θεός πια είναι ΜΟΝΟ ο άνθρωπος που κάνει ότι επιθυμεί παράνομα και παραβατικά, και σίγουρα κάνει πως δεν υπάρχει Θεός ΕΝΩ Υπάρχει. Η κρίση είναι ενώπιον μας. 

Στώμεν καλώς????

Ελεύθεροι Πολίτες Δυτικής Μακεδονίας

11/02/2024

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια