Δήμος Κοζάνης: Υπογραφή σύμβασης για εργασίες συντήρησης σε χωριά του Δημητρίου Υψηλάντη

 

Συντήρηση υποδομών στις κοινότητες Λιβερών, Σιδερών, Ποντοκώμης και Μαυροδενδρίου, περιλαμβάνει το έργο με τίτλο «ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΔΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ», προϋπολογισμού μελέτης 350.000€, του οποίου τη σύμβαση υπέγραψε το πρωί της Δευτέρας 29 Ιανουαρίου 2024 ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκκαλιάρης, μαζί με τον εκπρόσωπο της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΑΡΚΑΣ».

-Ειδικότερα, στα Λιβερά προβλέπεται:


η κατασκευή κρασπεδόρειθρων 80cm εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου, από την είσοδο έως τα όρια της πλατείας μήκους 700m.


η προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς σε χώρο 400m2 στο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας και περίφραξη του χώρου.


η εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για φωτισμό του χώρου Ηρώου

-Στα Σιδερά, οι εργασίες περιλαμβάνουν:


Καθαιρέσεις της ανατολικής και βόρειας παλιάς περίφραξης νεκροταφείων μήκους 54 και 45 μέτρα αντίστοιχα, κατασκευασμένων από βάση λιθοδομής και τοιχίου από τσιμεντόλιθους και πλέγμα περίφραξης.


Καθαίρεση κεντρικού διαδρόμου των παλιών πλακοστρώσεων και επανακατασκευή αυτών.


Επανακατασκευή τοιχίων περίφραξης 100cm από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.


Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 60cm απλού σχεδίου πάνω από τις νέες περιφράξεις, κατασκευή πόρτας σιδερένιας συρόμενης 4,00m και μίας εισόδου ανοιγόμενης 1,20m.


Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων 50m2.

-Στην Ποντοκώμη, ανακατασκευή πεζοδρομίων στην είσοδο της κοινότητας λόγω φθορών και στο Μαυροδένδρι, κρασπεδόρειθρα και πλακοστρώσεις πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους της κοινότητας.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από ΕΣΟΔΑ ΑΠΕ, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια