Άρχισε η δουλειά. Μελέτες, έργα. Τα μανίκια σηκώθηκαν...

 Η ανάρτηση του Χάρη Γκοβεδάρου
Αντιπεριφερειάρχη τεχνικών έργων

Πραγματοποιήθηκε στις 08-01-2024 επίσκεψη μου με τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιαννόπουλο Ηλία Αναπληρωτή Δ/ντη και κ. Βούρα Αθανάσιο Προϊστάμενο Συγκοινωνιακών Έργων, σε δύο σημεία της Ε.Ο Φλώρινας-Καστοριάς, εντός της τοπικής κοινότητας Πισοδερίου και στο 11ο χλμ. Στα σημεία αυτά συνέβησαν υποχωρήσεις-ανατροπές υφιστάμενων τοιχίων αντιστήριξης.  
Για την αποκατάσταση τους, ήδη η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με την ΑΝ.ΚΟ. συνέταξε τις απαραίτητες μελέτες. Για την χρηματοδότηση των παρεμβάσεων εκδόθηκε ανακοίνωση πρόθεσης Χρηματοδότησης από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε εφαρμογή της συγκεκριμένης ανακοίνωσης η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συντάσσει Τεχνικό Δελτίο Έργου προϋπολογισμού 1.470.000,00 € το οποίο θα υποβληθεί το επόμενο διάστημα στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Μετά την έγκριση χρηματοδότησης του έργου η Περιφέρεια θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου.

Η Αντιπεριφέρεια Τεχνικών Έργων συνεργάζεται καθημερινά με τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες με στόχο την Οδική Ασφάλεια των χρηστών του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια