Χάρης Ι. Γκοβεδάρος αντιπερ. Τεχνικών έργων: Για να μην υπάρχουν σκιές…ΝΑΙ μεν στις ΑΠΕ, με προϋποθέσεις δε...και απαραίτητα με νέο Χωροταξικό Σχέδιο ΑΠΕ”

 


Χάρης Ι. Γκοβεδάρος αντιπερ. Τεχνικών έργων:

Την περασμένη Πέμπτη 18 Ιανουαρίου ορίστηκε έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα: "Εμπρόθεσμη Νομική Προσβολή της άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στο ορυχείο Αμυνταίου", στο οποίο δε μπόρεσα να παρευρεθώ λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Για να μην υπάρχουν σκιές, επαναλαμβάνω συνοπτικά τις σταθερές θέσεις μου τα τελευταία τρία χρόνια:

-Σε ότι αφορά ιδιωτικές ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΕΣ εκτάσεις της ΔΕΗ και στα πλαίσια της "ΔΙΚΑΙΗΣ" ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, μονόδρομο αποτελεί η ΕΠΑΝΑΠΟΔΟΣΗ τους σε ακτήμονες ή νέους αγρότες των όμορων οικισμών για καλλιέργειες συμβατές με το μικροκλίμα και τη σύνθεση του εδάφους της εκάστοτε περιοχής.

Επίσης θα μπορούσαν να παραχωρηθούν ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΕΣ εκτάσεις της ΔΕΗ ως κίνητρο για την προσέλκυση μεγάλων ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ εμβληματικών επενδύσεων, με σκοπό το άμεσο τοπικό εργασιακό αποτύπωμα.

-Σε ότι αφορά δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις, προτεραιότητα στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων πρέπει να έχουν οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Τηλεθέρμανσης.

Οποιαδήποτε άλλη παραχώρηση σε μεγαλοεπενδυτή εκτός περιοχής, πρέπει να είναι σε συναίνεση με τις τοπικές κοινωνίες και σε συμφωνία με αυτές για σοβαρά ανταποδοτικά (π.χ. με δωρεάν συμμετοχή των κατοίκων στα φωτοβολταϊκά και όχι μόνο με δωρεάν κατασκευή μίας πλατείας ή μίας παιδικής χαράς).

-Σε ότι αφορά στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων σε ορεινούς όγκους μεγάλης οικολογικής αξίας, όπως π.χ.των Πιερίων ή του Μπούρινου, ξεκάθαρα η δική μου άποψη είναι αρνητική.

Θα ήταν πιο συνετό και στα πλαίσια της "ΔΙΚΑΙΗΣ" ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, η ΔΕΗ αντί να παραχωρεί τα τελευταία αδιατάρακτα εδάφη για χρήση φωτοβολταϊκών πάρκων, να αναλάβει τις υποχρεώσεις της για πλήρη αποκατάσταση των εδαφών των ορυχείων...

ΝΑΙ μεν στις ΑΠΕ, με προϋποθέσεις δε...και απαραίτητα με νέο Χωροταξικό Σχέδιο ΑΠΕ.

Ούτε γραμμή παρέκκλισής μου από τα παραπάνω, τα οποία άλλωστε έχω εκφράσει πολλάκις και δημόσια τα τελευταία τρία χρόνια.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια