Γιάννης Στρατάκης π. Νομάρχης Φλώρινας - Απολιγνιτοποίηση : Δεν μας έφτανε η καθολική ύφεση, εκτός από τις Αυθαιρεσίες, έχουμε και τις Ενδοπεριφερειακές Ανισότητες!

 Για μία ακόμη φορά η Π.Ε. Φλώρινας τυχαίνει ιδιαίτερης μειονεκτικής αντιμετώπισης μέσα στην ίδια Περιφέρεια σε αντιδιαστολή με την Π.Ε Κοζάνης (το μέλλον βέβαια και για τις δύο αλλά και όλη τη Δυτ. Μακεδονία το ίδιο ζοφερό), που μαζί αποτελούν ενιαίο χώρο στη διαδικασία και στις επιπτώσεις της Απολιγνιτοποίησης.

Στις 30-6- 2023 με πρωτοβουλία της Παράταξής μας (Ελπίδα- επικεφαλής κ. Ζεμπιλιάδου) συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα της Απόφασης Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τα Λιγνιτωρυχεία Αμυνταίου-Λακκιάς και Πτολεμαΐδας, μετά την κατάθεση εκ μέρους της ΔΕΗ των Μελετών Περιφερειακών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (Σεπτέμβριος 2021 και Ιούνιος 2021 αντίστοιχα).

Οι δυο μελέτες αφορούν 62.000 και 147.000 στρεμ. για τις Π.Ε. Φλώρινας και Κοζάνης αντίστοιχα, οι οποίες κατατέθηκαν στο ΥΠΕΝ ( Υπ. Περιβ. και Ενέργειας) (από την ΔΕΗ),χωρίς να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση με την αιτιολογία πως δεν αφορούσαν αλλαγές σημαντικές των προϋπαρχουσών ΜΠΕ.

Στις νέες μελέτες όμως προβλέπονται εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών 30.000 στρεμ. περίπου σε κάθε ορυχείο αντίστοιχα, σε εκτάσεις που προορίζονταν στις προηγούμενες ΜΠΕ προς γεωργική εκμετάλλευση. Δηλαδή γίνεται ολοκληρωτική τροποποίηση του χαρακτήρα των Ορυχείων και δραστική αλλαγή των χρήσεων γης και της διαχείρισης των υδάτων στις εκτάσεις αυτές.

Αυτή η πρωτοβουλία μας τελικά είχε ως αποτέλεσμα την έναρξη διαβούλευσης για την επικαιροποίηση μόνο της ΜΠΕ των ορυχείων Πτολεμαΐδας .Το θέμα ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση 19/12/23 προς διαβούλευση. Διαβούλευση όμως που εξαιρεί το ορυχείο Αμυνταίου-Λακκιάς , δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα νομιμότητας αλλά και υιοθέτησης διαφορετικής μεταχείρισης για την Π.Ε. Φλώρινας .

Το γεγονός δεν είναι άσχετο, με την ανακοίνωση Αδειοδότησης από το ΥΠΕΝ, του Mega φωτοβολταϊκού των 450 ΜW στο ορυχείο Αμυνταίου ( μέρος της συνολικής εγκατάστασης των 940 MW) και προφανώς η διαβούλευση θα έθετε εκτός «νομιμότητας» όσα ήδη εξελίσσονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Αμυνταίου.

Ήδη με άδειες μικρής κλίμακας (!) που εκδόθηκαν, 14/3/23, 17/3/23, 28/3/23, 25/8/23, 31/10/23, εξελίσσονται κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στο ορυχείο Αμυνταίου- Λακκιάς ακόμη και σε εκτάσεις που πότε δεν χρησιμοποιήθηκαν για εξόρυξη Λιγνίτη, οι οποίες όμως απαλλοτριώθηκαν για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

Με τη θέσπιση φωτογραφικών νομοθετικών ρυθμίσεων των Ν.4759/20 και 4872/21 και αυτό λύθηκε, και για τις αδιατάρακτες εκτάσεις ακόμη, αφού αυθαίρετα ο νομοθέτης θεωρεί πως «έχουν εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν και δύναται πλέον να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς στα πλαίσια της διαδικασίας Απολιγνιτοποίησης» ,δηλαδή να γίνουν όλες οι εκτάσεις ανεξαιρέτως άσχετα για το σκοπό και τη σχετική νομολογία που αποκτήθηκαν χώροι εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών.

Σκανδαλώδης συμπεριφορά απέναντι στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και εγκληματική απέναντι στους κατοίκους της Π.Ε. Φλώρινας που τους αντιμετωπίζει με όρους ανισότητας και απαξίωσης, με πολιτική ευθύνη του ΥΠΕΝ.

Να υπενθυμίσουμε πως δυστυχώς η επιλεκτική αυτή συμπεριφορά δεν προκύπτει μόνο από το Κεντρικό Κράτος αλλά και στην περίπτωση των Ζωνών Καινοτομίας έχει προηγηθεί παρόμοια αντιμετώπιση, όπου για την Φλώρινα με ευθύνη της Περιφέρειας επιβλήθηκε η λύση του Θύλακα.

Και τώρα τι κάνουμε;

Για να μην μένουμε στις διαπιστώσεις: Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 449,98424 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 449,98424 MW στη θέση «ΟΡΥΧΕΙΟ ΔΕΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟ», από το ΥΠΕΝ (ΥΠΕΝ/ΔΑΠΠΕΚ/31460/1048/21-12-23) συνιστά διοικητική πράξη νομιμοφανή μεν αλλά όχι νόμιμη, ενάντια της οποίας πρέπει άμεσα, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, να ασκηθούν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, ιδίως δε, προσφυγή στο ΣτΕ. για την ανατροπή που συντελείται στη χρήση των εκτάσεων σε βάρος της τοπικής Κοινωνίας.

Και την ευθύνη γι΄ αυτή την ενέργεια την έχουν η Περιφέρεια Δ. Μακ. και οι Δήμοι Αμυνταίου και Εορδαίας, στις εκτάσεις των οποίων ανήκει το Ορυχείο Αμυνταίου.

Αλλά και οι πολιτικοί Εκπρόσωποί μας στην Κεντρική Πολιτική σκηνή έχουν και αυτοί,ές καθήκον την διαφύλαξη των συμφερόντων των Πολιτών της Δυτ.Μακεδονίας που εκπροσωπούν!ΥΓ.: Υπενθυμίζουμε την προσφυγή που κατέθεσε η Παράταξή μας στο ΣΤΕ για τα ορυχεία Πτολεμαΐδας- Κοζάνης με την οικονομική στήριξη και της Π.Ε. Δήμων, χωρίς δυστυχώς την συμμετοχή της Περιφέρειας, και η εκδίκασή της μετά από δύο (δυστυχώς) αναβολές, έχει οριστεί στις 22-5-2024.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια