Ημερίδα με θέμα «Παιδική κακοποίηση, εντοπισμός, διαχείριση και αντιμετώπιση στο σχολικό πλαίσιο»

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α.), τον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης και τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συνδιοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Παιδική κακοποίηση, εντοπισμός, διαχείριση και αντιμετώπιση στο σχολικό πλαίσιο» τη Δευτέρα 18/12/2023 κατά τις ώρες 9.00 - 14.00, στο Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Καραμανλής» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ισόγειο, περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης).

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με τον εντοπισμό τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας.

Η Ημερίδα απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα της Δυτικής Μακεδονίας μέσω σχετικής πρόσκλησης για ζώσης ή/και εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Συγκεκριμένα προσκαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες Εκπαίδευσης, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι Διευθυντές/Διευθύντριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων, οι εκπαιδευτικοί, μέλη Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. των σχολικών μονάδων, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Σ.Δ.Ε.Υ.-Ε.Δ.Υ.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας θα συνεχίσει τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς εταίρους στην προσπάθεια της στοχευμένης ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας για ζητήματα που αφορούν τη ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια