ΕΒΕ Κοζάνης: Ενημέρωση προς τα μέλη του ΓΕ.ΜΗ. που οφείλουν το Τέλος Τήρησης Μερίδας έτους 2018

 


Το Επιμελητήριο Κοζάνης, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η νομοθεσία, καλεί και ενημερώνει όλα τα μέλη, που είναι εγγεγραμμένα στο ΓΕ.ΜΗ. και οφείλουν «Τέλος Τήρησης Μερίδας» έτους 2018, να το εξοφλήσουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, προκειμένου να μη γίνει βεβαίωσή του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι, σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 5306/ ΤΕΥΧΟΣ Β/05-09-2023), η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και εντός του Δεκεμβρίου 2023 το οφειλόμενο Ετήσιο Τέλος ΓΕΜΗ των επιχειρήσεων του έτους 2018, θα βεβαιωθεί και θα εισπραχθεί μέσω της Α.Α.Δ.Ε.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει άμεσα να μεριμνήσετε για την καταβολή των οφειλόμενων τυχόν τελών της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ, διότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014 στη λήξη κάθε έτους οι εν λόγω οφειλές θα πρέπει να αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του κάθε Επιμελητηρίου της χώρας στη Φορολογική Διοίκηση για ΒΕΒΑΙΩΣΗ και ΕΙΣΠΡΑΞΗ, με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Επίσης, οι επιχειρήσεις-μέλη που έχουν διακόψει τις εργασίες τους χωρίς όμως να έχουν ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του ΓΕ.ΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης θα πρέπει άμεσα να προσκομίσουν τη σχετική «Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών», προκειμένου να ενημερωθεί ο Φάκελός τους και να επανακαθοριστούν οι σχετικές τυχόν οφειλές τους.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια