Ενημέρωση για τον αντιγριπικό εμβολιασμό

 


Πανελλήνιος Φαρμακευτικός σύλλογος 
Θεωρούμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε διαδικασίες στις οποίες είχαμε αναφερθεί λεπτομερώς πέρυσι, όταν ξεκίνησε η διαδικασία διενέργειας και καταχώρισης χωρίς ιατρική συνταγή μέσω της πλατφόρμας του εμβολιαστικού μητρώου:

Μετά την επιτυχή διενέργεια και καταχώρηση του αντιγριπικού εμβολιασμού ενηλίκου στο εμβολιαστικό μητρώο, θα πρέπει να εκτυπώσουμε το «Έντυπο Διενέργειας» που ακολουθεί την καταχώρηση.

Στο κάτω μέρος του εντύπου που εκτυπώνεται υπάρχει το πλαίσιο επικόλληση της ακυρωμένης ταινίας γνησιότητας του αντιγριπικού εμβολίου και στο τέλος η θέση στην οποία τίθεται η υπογραφή παραλήπτη και η θέση στην οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακοποιό.


Από την 1η Νοεμβρίου 2023 και μετά τα «Έντυπα Διενέργειας Εμβολιασμού» τα οποία εκτυπώνουμε θα υποβάλλονται κάθε μήνα μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές και θα μπαίνουν στο ίδιο πακέτο με τις λοιπές συνταγές Εμβολίων

ΕΠΕ, ΕΦΟΣΟΝ πρόκειται για ταμεία που ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΕΤΑΑ, Δικαιούχοι του Ν.4368/’16 κλπ.). Τα προγράμματα φαρμακείου

αναγνωρίζουν και έχουν αυτοματοποιήσει την καταχώρηση των “Εντύπων διενέργειας” στην υποβολή των εμβολίων ΕΠΕ, για όλα τα παραπάνω ταμεία που περιλαμβάνονται στον ΕΟΠΥΥ.

Τα “Έντυπα διενέργειας” που ανήκουν στο ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛ.ΑΚΤ, συνυποβάλλονται με τις συνταγές του Λιμενικού στην ενιαία υποβολή των υπολοίπων συνταγών του ταμείου.

Η διαδικασία διενέργειας και καταχώρησης αφορά και στα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία εκτός ΕΟΠΥΥ π.χ. Τράπεζας της Ελλάδος, ΤΥΠΕΤ, ΕΔΟΕΑΠ, κλπ. με επιμέρους διαδικασία κατάθεσης ανά ταμείο.
Το Σύστημα έχει εξελιχθεί ώστε να ενημερώνει άμεσα με μήνυμα το χρήστη φαρμακοποιό, αν το ΑΜΚΑ που πληκτρολογεί αφορά πολίτη κάτω των 18 ετών, για τον οποίο δεν δύναται να προχωρήσει η διαδικασία καταχώρησης, αφού η διενέργεια εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή στα φαρμακεία, αφορά μόνο σε ενήλικα άτομα.

Ενημερώνει επίσης με μήνυμα το χρήστη φαρμακοποιό αν για το ΑΜΚΑ που πληκτρολογείται, έχει ήδη εκτελεστεί ηλεκτρονική συνταγή με αντιγριπικό εμβόλιο σε προγενέστερο χρόνο και δεν προχωρά στη διαδικασία καταχώρησης χωρίς ιατρική συνταγή.


Ενημερώνει άμεσα με μήνυμα το χρήστη φαρμακοποιό αν για το ΑΜΚΑ που πληκτρολογείται, έχει ήδη διενεργηθεί και καταχωρηθεί στο μητρώο αντιγριπικό εμβόλιο από φαρμακείο και δεν προχωρά στη διαδικασία καταχώρησης.

Μόνο τα συμβατικά τετραδύναμα εμβόλια είναι διαθέσιμα προς καταχώρηση (vaxigrip, influvac, fluarix, flucelvax inj.) Τα δύο νέα εμβόλια (Fluad tetra inj., Efluelda inj.) παρότι υπάρχουν ως επιλογή για το φαρμακοποιό, το σύστημα ενημερώνει κατά την προσπάθεια ολοκλήρωσης ότι «δεν επιτρέπεται η διενέργεια του εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή με το συγκεκριμένο εμβόλιο»

Το σύστημα παρέχει δυνατότητα και ακύρωσης της διενέργειας-καταχώρησης του εμβολιασμού, με αποτέλεσμα οι ακυρωμένες ταινίες γνησιότητας των εμβολίων, να επανέρχονται σε ισχύ.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια