Συζήτηση στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Δήμου Εορδαίας για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

 

Ο Δήμος Εορδαίας διενεργεί διαδικασίες επικαιροποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης με φορείς, πολίτες και συλλογικότητες, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου ((https://www.eordaia.gov.gr ) και έχει αναρτηθεί πληροφοριακό υλικό και αντίστοιχη φόρμα υποβολής προτάσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης επιπλέον πραγματοποιήθηκε την χθες το πρωί, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και ανοιχτή συζήτηση με τα μέλη της ομάδα διακυβέρνησης που έχει συσταθεί για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) του Δήμου Εορδαίας, υπηρεσιακά στελέχη καθώς και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες .
Στη συζήτηση αυτή παρέστησαν μεταξύ των άλλων και εκπρόσωποι από τους εξής φορείς : Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας, Οικονομικό Επιμελητήριο, Σύλλογος ΑμεΑ, ΕΚΕΤΑ κ.λ.π..


Στη διάρκεια της έγινε παρουσίαση του Σχεδίου της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και ακολούθησε συζήτηση και σημαντικές τοποθετήσεις επί του Σχεδίου της Επικαιροποιημένης ΒΑΑ του Δήμου Εορδαίας (περιοχή παρέμβασης) από τους εκπροσώπους των φορέων, εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακά στελέχη.

Με τη συζήτηση αυτή και μετά την ολοκλήρωση και της ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης, ολοκληρώνεται ο δημόσιος διάλογος, ώστε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί το Επικαιροποιημένο Σχέδιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας για την προγραμματική 2021-2027.Το οριστικοποιημένο Σχέδιο στη συνέχεια θα υποβληθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο και συνακόλουθα και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, ενώ θα υλοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, μέσω κυρίως του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και από άλλες συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια