Γραφείο Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης : Έναρξη μαθημάτων κολύμβησης σε σχολεία της Εορδαίας

 


Ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 13/11/2023 ξεκίνησαν τα μαθήματα της κολύμβησης της Γ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων Εορδαίας στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της πόλης με συντονίστρια του Προγράμματος την καθηγήτρια φυσικής Αγωγής κ. Αμπατζίδου Μαρία.

Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας και ειδικότερα:


η απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής,


ο χειρισμός έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον,


η αποφυγή του πνιγμού,


η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό,


η εξάσκηση των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων,


η εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία, καθώς και


η ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας, συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών.

Ο αριθμός συνολικά των μαθητών-τριών που συμμετέχουν είναι 398 από 22 Δημοτικά Σχολεία.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται όπως προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια