Οι στόχοι της αυριανής ημερίδας για την εκπαίδευση

Όπως τονίζουν οι διοργανωτές 
"Η ημερίδα αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για όλους εμάς που εργαζόμαστε στον τομέα της εκπαίδευσης να συναντηθούμε, να μοιραστούμε ιδέες και εμπειρίες, και να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον εκπαιδευτικό μας χώρο. Η ημερίδα θα περιλαμβάνει ομιλίες και συζητήσεις με ειδικούς στον τομέα.
     Στόχος της ημερίδας είναι: τα στελέχη της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχοντες να ενημερωθούν σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις και προκλήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων, να δημιουργήσει έναν χώρο για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών - διευθυντών σχολείων, να παράσχει εκπαίδευση και κατάρτιση στους συμμετέχοντες σχετικά με τις διαδικασίες και τις τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της αναλυτικής σκέψης μεταξύ των εκπαιδευτικών, ώστε να λαμβάνονται πιο ενδεδειγμένες αποφάσεις, να ενθαρρύνει τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων, προκειμένου να διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών και τη συνεργασία σε μελλοντικά έργα και πρωτοβουλίες και τέλος να ενθαρρύνει την καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης, προωθώντας ιδέες και προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και τη λήψη αποφάσεων."

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια