Επιβεβαίωση των προτάσεων της Δημοτικής Κίνησης: Επιδότηση αντλιών θερμότητας από το ΔΑΜ

 


Ένα από τα βασικότερα προβλήματα των χωριών στον Δήμο Κοζάνης είναι το μεγάλο κόστος θέρμανσης. Είναι επίσης ένας από τους λόγους για τον οποίο πολλοί κάτοικοι μετακομίζουν από τα χωριά στην Κοζάνη αφού το κόστος ζωής είναι αισθητά μικρότερο στην πόλη λόγω της τηλεθέρμανσης. Στις προεκλογικές μας επισκέψεις στα χωριά η θέση της Κίνησης για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο θέμα ήταν η επιδοτούμενη προμήθεια αντλιών θέρμότητας και η λειτουργία τους είτε από φωτοβολταϊκά στέγης είτε από φωτοβολταϊκά πάρκα ενεργειακών κοινοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των οποίων επίσης θα επιδοτούνταν η κατασκευή καθώς και ενός νέου στοχευμένου «Εξοικονομώ». Μια λύση που θα ελαχιστοποιούσε το κόστος θέρμανσης για κάθε νοικοκυριό.

Δεν πέρασε καιρός και με την πρόσκληση 4253 στις 24-10-2023 με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στο πρόγραμμα για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΑΔΑ: ΨΜΜΠΗ-Ψ6 https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=6046 ) επιδοτείται με το ποσό των 12.135.000,00 ευρώ η στήριξη της εγκατάστασης αντλιών θερμότητας στον οικιακό τομέα για κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης των κατοικιών. Συμπληρωματικά η δράση δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να προβούν προαιρετικά σε παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατοικίας τους ή/και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μέσω Φ/Β με αυτοπαραγωγή και δυνατότητα αποθήκευσης. Μια πρόσκληση που ήρθε μεν καθυστερημένα αλλά κινείται προς την σωστή κατεύθυνση.

Φυσικά η Δημοτική Κίνηση δεν διεκδικεί ούτε την πατρότητα, ούτε την πρωτοτυπία ούτε και την αποκλειστικότητα της ιδέας, συν τοις άλλοις το ποσό επιδοτησης είναι μικρό για να καλυφθούν οι ανάγκες του συνόλου των δικαιούχων της Δυτικής Μακεδονίας, αποδεικνύεται όμως περίτρανα ότι οι προτάσεις της Δημοτικής Κίνησης για την αντιμετώπιση ενός από τα σημαντικότερα θέματα των κατοίκων στα χωριά του Δήμου Κοζάνης είναι μελετημένες, ρεαλιστικές, άμεσα εφαρμόσιμες και αποδοτικές.

Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις» δεσμεύεται να τηρήσει την υπόσχεσή της προς τους κατοίκους των χωριών μας και να αποτελέσει αρωγό και συμπαραστάτη τους για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου το οποίο είναι διαθέσιμο για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και αυτό θα πράξει άμεσα με ενημερωτικές επισκέψεις στα χωριά και δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής στήριξης των δικαιούχων αλλά και διεκδίκηση επανάληψης του συγκεκριμένου προγράμματος με μεγαλύτερο προϋπολογισμό, για κάθε δικαιούχο του Δήμου μας.

Κοζάνη 01/11/2023

Για την Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις»

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια