Προτάσεις για το πρόγραμμα «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Π.Α.Α. 2014-2020

 
Επιστολή με προτάσεις για την ομαλή υλοποίηση του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Π.Α.Α. 2014-2020, απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Η επιστολή αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Με αφορμή την επικείμενη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων ολοκλήρωσης του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην από 14-01-2019 απόφαση ΦΕΚ 160Β/14-09-2019 καθώς και στην 592/23-1- 2019 1η πρόσκληση, έχει παρατηρηθεί ότι οι καλλιέργειες «Καλαμπόκι γλυκό» και «Καλαμπόκι POPCORN» δεν λαμβάνουν τον βαθμολογικό δείκτη των οπωροκηπευτικών παρότι χαρακτηρίζονται στην ΑΕΕ (ΟΣΔΕ) ως οπωροκηπευτικές, ομοίως και στον ΕΛΓΑ (δηλαδή ασφαλίζονται ως κηπευτικές), ενώ και στο παράρτημα Ι του νομικού πλαισίου του μέτρου υπάγονται στον πίνακα συντελεστών τυπικής απόδοσης Φυτικής Παραγωγής στην κατηγορία «B_1_7_1_2 Νωπά λαχανικά, πεπονοειδή, φράουλες / καλλιέργειες κηπευτικής μορφής (μικρής έκτασης) Εφαρμόζεται η εναλλαγή καλλιεργειών με άλλες κηπευτικές καλλιέργειες».

Αποτέλεσμα αυτού είναι ορισμένοι δικαιούχου του μέτρου να μην συγκεντρώσουν στην ολοκλήρωση του προγράμματός τους τη βαθμολογία στον κλάδο των κηπευτικών (βαθμολογικό κριτήριο 6.2), όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά και τελικά να πέφτει η βαθμολογία τους κάτω από τη βαθμολογική βάση.

Αυτό θα έχει σαν συνέπεια την απένταξή τους από το μέτρο και την επιστροφή των χρημάτων που έλαβαν μέχρι τώρα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται η τροποποίηση του παραμετρικού αρχείου για το υπομέτρο 6.3, στο οποίο ορίζονται οι βαθμολογούμενες προτεραιότητες της κάθε καλλιέργειας, καθώς και ανάλογη τροποποίηση της εφαρμογής του ΠΣΚΕ όπου υποβάλλονται τα αιτήματα ολοκλήρωσης, έτσι ώστε να χαρακτηριστούν στο παραμετρικό αρχείο για το υπομέτρο 6.3, οι καλλιέργειες «Καλαμπόκι γλυκό» και «Καλαμπόκι POPCORN» ως οπωροκηπευτικές στους τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ 2014-2020.

Εν κατακλείδι, θέλουμε να επισημάνουμε ότι ο μη χαρακτηρισμός των καλλιεργειών αυτών ως οπωροκηπευτικές σε ότι αφορά τους τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ 2014-2020, δημιουργεί σύγχυση και θα πρέπει να επιλυθεί καθώς προκαλεί οικονομικό κόστος για τους παραγωγούς του μέτρου 6.3 που επέλεξαν τις καλλιέργειες αυτές και παράλληλα απαξίωση και εγκατάλειψη των καλλιεργειών αυτών, που είναι επιζήμιο γενικά για την Ελληνική οικονομία.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.

Με τιμή,
για τη Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Γ. Σιόγκας


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια