Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τοπική ενίσχυση της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων (του Χάρη Βαρδάκα)

 

Την Πέμπτη 5-10-2023 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τοπική ενίσχυση της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων και η εφαρμογή της αμφίπλευρης εσωτερικής και εξωτερικής προέντασης του άκρου του προβόλου Μ6.2 του φορέα της γέφυρας, όπως προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη ενίσχυσης και οι δοκιμαστικές φορτίσεις .

Κατόπιν αυτών οι αρμόδιοι Μηχανικοί προτείνουν να επιτραπεί ξανά η διέλευση φορτηγών οχημάτων συνολικού βάρους εως 40 τόνων με την προσωρινή παραμονή των φωτεινών σηματοδοτών στις προσβάσεις της γέφυρας γιά την εκ περιτροπής διέλευση ανά κατεύθυνση.

Θα διεξαχθεί επίσης την Δευτέρα στις 9-10-2023 δοκιμαστική φόρτιση παρόμοια με αυτή που διενεργήθηκε στο άκρο του προβόλου Μ6.2, και στα άκρα των προβόλων Μ5.2 και Μ4.2 για να επαληθευθεί πειραματικώς η σημερινή διαθέσιμη δομική επάρκεια τους και η απομένουσα φέρουσα ικανότητα τους σε φορτία κυκλοφορίας με στόχο να καταστεί δυνατή η κίνηση χωρίς φανάρια και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας .
Αμέσως μετά θα ορισθούν οι νέοι όροι κυκλοφορίας

Θα ακολουθήσει το συντομότερο η μεγάλη μελέτη συντήρησης , ελέγχων, επισκευής και ενίσχυσης όπου χρεισθεί όλου του φορέα της γέφυρας.

Την 6-10-2023 το βράδυ εστάλη στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας η σχετική Τεχνική Εκθεση από τον Δρ Πολ. Μηχ. Παν. Πανέτσο και τον Αν. Καθ. Κων Κατάκαλο.


Χάρης Βαρδάκας

σ. Πολ. Μηχ.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια