Το Αρδευτικό της Άνω Κώμης κ. Μαλούτα είναι έργο που σχεδιάσαμε και δρομολογήσαμε από το 2017. Λευτέρης Ιωαννίδης

 


Ενημερωθήκαμε με δελτίο τύπου του Δήμου Κοζάνης για την υπογραφή της σύμβασης για την υλ

οποίηση του έργου αναβάθμισης του αρδευτικού της Άνω Κώμης. Όμως το συγκεκριμένο έργο (που περιλάμβανε στην αρχική του φάση και την Κάτω Κώμη) ξεκίνησε στην δική μας θητεία. Δυστυχώς ο κ. Μαλούτας για μια ακόμα φορά επιδιώκει να οικειοποιηθεί έργα που συνέλαβαν, σχεδίασαν και δρομολόγησαν άλλοι πριν από αυτόν.

Συγκεκριμένα:


Έπειτα από συζητήσεις με τους τοπικούς παραγωγούς διαπιστώσαμε ότι το αρδευτικό δίκτυο της περιοχής χρήζει αναβάθμισης, καθώς δεν είχε γίνει καμιά παρέμβαση επί δεκαετίες.


Είχε ήδη προηγηθεί σχετική διαβούλευση με την Διαχειριστική Αρχή του Π.Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας για την χρηματοδότηση του έργου από το αντίστοιχο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.


Το 2017 ζητήθηκε από την ΑΝΚΟ η εκπόνηση του φάκελου έργου για την μελέτη του, ο οποίος παραδόθηκε λίγους μήνες μετά στις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης.


Στις 18/3/2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με την απόφαση 187/2019 ΑΔΑ: ΨΑΠΟΩΛΠ-Π6Ο ενέταξε την υλοποίηση των μελετών στον Τοπικό Πόρο και ανέθεσε στην ΑΝΚΟ την εκπόνησή τους.


Οι Μελέτες εκπονήθηκαν από την ΑΝΚΟ Α.Ε. Στον αρχικό σχεδιασμό στις περιοχές παρέμβασης συμπεριλαμβανόταν και η περιοχή της Κάτω Κώμης που για άγνωστους λόγους εξαιρέθηκε από το έργο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας ως Δημοτική Αρχή την περίοδο 2014 – 2019 δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη στήριξη του πρωτογενή τομέα. Το ίδιο και με μεγαλύτερη ένταση, σκοπεύουμε να κάνουμε και την επόμενη πενταετία ως Δημοτική Αρχή.


Ο μηδενισμός του έργου μας, για μια ακόμα φορά, δείχνει την αλαζονεία του κ. Μαλούτα.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια