ΕΒΕ Κοζάνης: Δυνατότητα βεβαίωσης και είσπραξης των οφειλόμενων τελών ΓΕΜΗ των επιχειρήσεων από τις Δ.Ο.Υ....

 Σας ενημερώνουμε ότι στις 25 Αυγούστου 2023 με απόφαση που υπέγραψαν o Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δόθηκε η δυνατότητα βεβαίωσης και είσπραξης των οφειλόμενων τελών ΓΕΜΗ των επιχειρήσεων από τις Δ.Ο.Υ. και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.).

Ως εκ τούτου θα πρέπει άμεσα να μεριμνήσετε για την καταβολή του «Ετήσιου Τέλους Διατήρησης Μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ, διότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014 στο τέλος κάθε έτους τα εν λόγω τέλη θα πρέπει να αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του κάθε Επιμελητηρίου της χώρας στη Φορολογική Διοίκηση για ΒΕΒΑΙΩΣΗ και ΕΙΣΠΡΑΞΗ με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η ανωτέρω υποχρέωση της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» των οφειλών δεν είναι δυνητικού χαρακτήρα, αλλά αναγκαστικού.

Παρακαλούμε όπως τακτοποιήσετε και τυχόν οφειλές σας από ανεξόφλητες ετήσιες συνδρομές ως μέλος του Επιμελητηρίου Κοζάνης.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. «Αποδεικτικού Κατάθεσης Φορολογικής Δήλωσης» έχει καταργηθεί.

Πληροφορίες σχετικά με την απόφαση μπορείτε να βρείτε στο συγκεκριμένο link: https://www.evekozani.gr/Page/display_page/16723
Επιμελητήριο Κοζάνης


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια