Ένταξη της πρότασης του Δήμου Εορδαίας για το έργο «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας”

Με απόφαση διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας», η πρόταση του Δήμου Εορδαίας για το έργο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.320.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.).

Το παρών έργο αναφέρεται σε στοχευμένες δράσεις αναβάθμισης του δημοτικού δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Εορδαίας με την χρήση φωτιστικών τεχνολογίας LΕD. Συγκεκριμένα, οι περιλαμβανόμενες δράσεις αναβάθμισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις ακόλουθες ομάδες:


• Εκ νέου συνολικός σχεδιασμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε πάρκα και οδούς του Δήμου Εορδαίας με την εγκατάσταση νέων υποδομών, νέων ηλεκτρικών πινάκων με όλα τα προβλεπόμενα ηλεκτρικά μέσα

προστασίας και ελέγχου και πιστοποιημένα και καινούργια φωτιστικά σώματα τύπου LΕD επί νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού.

• Αντικατάσταση, σε επιλεγμένα τμήματα - Οδούς του Δήμου Εορδαίας, συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες εκκένωσης, με νέα σύγχρονα και πλήρης πιστοποιημένα φωτιστικά τύπου LΕD

• Αναβάθμιση (Led Retrοfιttίng), σε επιλεγμένα τμήματα - οδούς του Δήμου Εορδαίας, συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες εκκένωσης.

• Εγκατάσταση - σε πιλοτική κλίμακα σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης της Πτολεμαΐδας και στο πάρκο εκτάκτων αναγκών, ενός ασύρματου συστήματος τηλεχειρισμού-διαχείρισης δικτύου δημοτικού φωτισμού, το οποίο θα επιτρέπει τον τηλεχειρισμό, την διαχείριση βλαβών σε επίπεδο πίνακα και σε επίπεδο φωτιστικού σημείου, τη δημιουργία σεναρίων διαχείρισης - ελέγχου, την διαχείριση φωτιστικών σε κατάσταση ΟΝ /ΟFF, καθώς και την δυνατότητα μείωση φωτεινότητας και ισχύος για κάθε φωτιστικό σώμα που ελέγχεται από το σύστημα. Θα επιτρέπεται η απομακρυσμένη επέμβαση - μέσω διαδικτύου και κατάλληλου λογισμικού - σε μεμονωμένα φωτιστικά σώματα. Σημειώνεται ότι το σύστημα Θα είναι πλήρως επεκτάσιμο, γεγονός που σημαίνει ότι στην υπό ανάπτυξη πλατφόρμα θα είναι δυνατή η μελλοντική προσθήκη νέων φωτιστικών σωμάτων στο σύστημα τηλεδιαχείρισης με την χρήση του ίδιου λογισμικού εφαρμογής

Πέρα των παραπάνω στο έργο προβλέπονται και εργασίες εκσυγχρονισμού των υποδομών του δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού -σε συγκεκριμένους δρόμους της Πτολεμαΐδας και μερικών Δημοτικών Κοινοτήτων με σπουδαιότερες:
• Την εγκατάσταση νέων ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας δημοτικού ηλεκτροφωτισμού που θα είναι σύμφωνοι με τις ισχύουσες προδιαγραφές και Θα παρέχουν αυξημένη ασφάλεια και προστασία.

• Την αντικατάσταση παλαιών και προβληματικών υπογείων καλωδίων τροφοδοσίας με νέα καλώδια και κατάλληλα διαστασιολογημένα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η λειτουργικότητα και η διαθεσιμότητα των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και να αποφεύγονται διακοπές στην λειτουργία της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού.

• Την εγκατάσταση φρεατίων και πλαστικών σωλήνων διέλευσης καλωδίων με αποτέλεσμα να καθίσταται εφικτή η επέκταση των υφιστάμενων υπογείων ηλεκτρικών γραμμών τροφοδοσίας των φωτιστικών αλλά και ενισχύεται η δυνατότητα εναλλακτικής ηλεκτροδότησης υφιστάμενων τμημάτων ηλεκτρικών γραμμών.

• Την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης των υφιστάμενων ηλεκτροδίων γείωσης (αλλά και τοποθέτησης νέων) σε εγκαταστάσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Πτολεμαΐδα και σε Δημοτικές Κοινότητες.

• Την εκτέλεση εργασιών επέκτασης ηλεκτρικών γραμμών δικτύου ηλεκτροφωτισμού, μέσω της

κατασκευής διελεύσεων καλωδίων / γραμμών επί οδοστρώματος.

• Την εκτέλεση εργασιών επέκτασης ηλεκτρικών γραμμών δικτύου ηλεκτροφωτισμού, μέσω της

κατασκευής διελεύσεων καλωδίων / γραμμών επί πεζοδρομίου.
Με εξασφαλισμένη πλέον την χρηματοδότηση για το εν λόγω έργο, απομένουν μόνο τα διαδικαστικά που προβλέπει η νομοθεσία για να δημοπρατηθεί. Να σημειωθεί ότι με την αποπεράτωσή του και βάσει της εγκεκριμένης μελέτης κατασκευής προκύπτει ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και το ετήσιο κόστος ηλεκτροφωτισμού μειώνεται

κατά 7Ι% και αντιστοίχως θα υπάρξει μείωση του ετήσιου κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας περίπου στο ύψος των 40 χιλιάδων ευρώ.
Η δημοτική αρχή με μεθοδικότητα εκπληρώνει ακόμα μία δέσμευσή της και συγκεκριμένα αυτήν της περιστολής δαπανών, χρησιμοποιώντας παράλληλα τα εξοικονομούμενα κονδύλια που θα προκύψουν σε ανταποδοτικά έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής των πολιτών.
Τέλος να σημειωθεί πως το έργο προτάθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 2, το οποίο περιέχει μία σειρά από Πιλοτικές Ενεργειακές Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων, με βάση τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Σχέδιου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Εορδαίας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια