Ο "ειδικός" του Αμανατίδη Βασίλης Κατσαούνης και οι προτάσεις για τον πρωτογενή τομέα...

Ο Βασίλη Κατσαούνης κάνει αναφορά στις προτάσεις του συνδυασμού για τον πρωτογενή τομέα 

 Βασικά σημεία του προγράμματος μας στον πρωτογενή τομέα. 🌿 ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ.
👉 Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Γεωργών και Κτηνοτρόφων.

👉 Ενίσχυση και ολοκλήρωση των υποδομών για μια ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη
(εγγειοβελτιωτικά έργα κ.λπ.).

👉 Προώθηση της εξωστρέφειας και του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων
της Δυτικής Μακεδονίας με στοχευμένη κατάρτιση (export managers) και συμμετοχή σε
στοχευμένες επιχειρηματικές αποστολές, Β2Β συναντήσεις και εκθέσεις σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο. Έμφαση στην μέτρηση των αποτελεσμάτων (σύναψη εμπορικών
συμφωνιών, αύξηση πωλήσεων κ.λπ.) Ανάληψη δράσεων για στοχευμένες εκδηλώσεις σε
ειδικές επαγγελματικές ομάδες.
👉 Προώθηση των δικτυώσεων και των συνεργατικών σχηματισμών σε όλους τους τομείς και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (Ομάδες Παραγωγών στον πρωτογενή τομέα, clusters επιχειρήσεων, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις - ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π., μεθοδική λειτουργία
της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας στον τουρισμό και στην
αγροτική παραγωγή κλπ.) για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και μεγέθυνση του
οικονομικού αποτυπώματος στην Περιφέρεια.
👉 Πλήρης καταγραφή και προσδιορισμός αγροδιατροφικών προϊόντων με στόχο την
πιστοποίησή τους καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση. Προώθηση της ποιότητας στην
αγροτική παραγωγή με στόχο την δημιουργία ανταγωνιστικότερων προϊόντων στη γεωργία
και κτηνοτροφία.

#Συμμαχία_για_την_Ανάπτυξη #Πάνω_από_όλα_ο_τόπος_μας #Προφανώς_με_τον_Αμανατίδη

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια