Εγγραφές τον Σεπτέμβριο στο Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Κοζάνης για το σχολικό έτος 2023-2024

 
Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Κοζάνης σας ενημερώνει ότι εγγραφές ή ανανεώσεις εγγραφών στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Κοζάνης για το σχολικό έτος 2023-2024 μπορούν να υποβληθούν με ηλεκτρονική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/, η οποία θα είναι σε λειτουργία από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 07.00 π.μ. έως και την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23.59 μ.μ.
 Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Σε κάθε ενδιαφερόμενο/η δίνουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική εγγραφή και στο σχολείο μας με τη βοήθεια εκπαιδευτικού. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-εγγραφές» θα είναι σε λειτουργία και από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 μ.μ. έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23.59 μ.μ., προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής λόγω αδυναμίας εγγραφής εντός των προθεσμιών (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για την ηλεκτρονική εγγραφή καθημερινά στο σχολείο μας, Ανδρέα Κάλβου 1 στην Περιοχή Πανόραμα Κοζάνης (συστεγαζόμαστε με το 2ο ΕΠΑΛ Κοζάνης), απογευματινές ώρες 17:00-20:30 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλ. 2461023622 κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Εγγραφές πραγματοποιούνται και για τη φοίτηση στο Εσπερινό Γυμνάσιο Κοζάνης καθημερινά τις ίδιες ώρες με φυσική παρουσία στη σχολική μονάδα των ενδιαφερομένων εάν είναι ενήλικοι/ες ή των κηδεμόνων τους.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Κοζάνης ιδρύθηκε με σκοπό να δώσει ίσες ευκαιρίες παροχής εκπαίδευσης και ολοκλήρωσης σπουδών σε ενήλικες κάθε ηλικίας ή ανήλικους εργαζόμενους που δεν ολοκλήρωσαν για οποιονδήποτε λόγο τη βασική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλους ισότιμους με τους αντίστοιχους Ημερήσιων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων. Σε ένα φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, με έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό εξειδικευμένο στην εκπαίδευση ενηλίκων, σας προσφέρεται η δυνατότητα μέσα από ένα ευέλικτο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα να αποκτήσετε Απολυτήριο Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Επιπλέον οι απόφοιτοι του Εσπερινού Γενικού Λυκείου μπορούν εφόσον το επιθυμούν να διεκδικήσουν την είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο με την ευνοϊκή ρύθμιση για τα Εσπερινά Λύκεια της ποσόστωσης 1% επί των θέσεων όλων των σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Είμαστε υπερήφανοι που κάθε χρόνο μαθητές και μαθήτριές μας επιτυγχάνουν την είσοδό τους σε σχολές των ΑΕΙ.

Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας δικαιούνται δωρεάν μετακίνησης από κάθε περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Δικαίωμα εγγραφής στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο έχουν:


Ενήλικοι μαθητές/τριες με απολυτήριο Σ.Δ.Ε. (Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας) ή απολυτήριο Γυμνασίου.


Ενήλικοι μαθητές/τριες που στο παρελθόν για οποιονδήποτε λόγο είχαν διακόψει τη φοίτησή τους από Γενικό Λύκειο, ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ.


Ενήλικοι μαθητές/τριες απόφοιτοι σχολών μαθητείας ΟΕΑΔ , άνεργοι καθώς και μητέρες ανηλίκων τέκνων με αποκλειστική οικιακή απασχόληση κ.α.


Ανήλικοι μαθητές/τριες, εφόσον αποδεδειγμένα εργάζονται (βεβαίωση εργασίας) ή απασχολούνται στην οικογενειακή επιχείρηση (με υπεύθυνη δήλωση γονέα).

Δικαίωμα εγγραφής στο Εσπερινό Γυμνάσιο έχουν:

α) Ενήλικοι μαθητές, ημεδαποί και αλλοδαποί χωρίς κανένα δικαιολογητικό εργασίας και

β) Ανήλικοι μαθητές που εργάζονται (βεβαίωση εργασίας) ή απασχολούνται στην οικογενειακή επιχείρηση (με υπεύθυνη δήλωση γονέα).

Ο Διευθυντής

Τσιτούρας Γεώργιος


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια