ΑΣΠΑΙΤΕ: Μέχρι τη Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων με σκοπό τη φοίτηση στην πόλη της Κοζάνης

 Η Διοίκηση της ΑΣΠΑΙΤΕ ενημερώνει ότι συνεχίζεται μέχρι και την Δευτέρα 28/8/2023 ώρα 19:00 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων με σκοπό τη φοίτηση στην πόλη της Κοζάνης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24 στο:


Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και


Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ).

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr και βάσει των σχετικών οδηγιών στην ίδια ιστοσελίδα.

Η εισαγωγή των σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ για το έτος 2023-2024 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 30/8/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους ευθύνη και μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr.

Σημειώνεται ότι


Το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ σχεδιάστηκε και υλοποιείται ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής, θεωρητικής και πρακτικής, κατάρτισης ενσωματώνοντας τη θεωρία στην πράξη, επιμορφώνοντας τους/τις σπουδαστές/τριες, μέσω και βιωματικών εμπειριών, εντός ενός σύγχρονου μαθησιακού μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος, προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς & υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας.


Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και την εφαρμογή αυτών στην εκπαίδευση καθώς και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Η φοίτηση στα Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ, πραγματοποιείται με υποχρεωτική και φυσική παρουσία των σπουδαστών τις απογευματινές ώρες, μετά τις 16:00, κατά βάση για τρία απογεύματα την εβδομάδα αλλά με αυστηρή υποχρέωση παρουσίας και σε περισσότερα απογεύματα κάποιων εβδομάδων των εξαμήνων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, πριν την υποβολή της αίτησής τους, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν επακριβώς και πλήρως από τις Πλατφόρμες Υποβολής Δικαιολογητικών ΕΠΠΑΙΚ 2023-24 και ΠΕΣΥΠ 2023-24 οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr) καθώς και από τα υπόλοιπα σχετικά αναρτημένα έγγραφα όπως οι Κανονισμοί Σπουδών του ΕΠΠΑΙΚ και του ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια