Υπογραφή σύμβασης ενός ακόμη μεγάλου έργου αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Βοΐου.

 Ο Δήμαρχος Βοΐου προχώρησε σήμερα στην υπογραφή της σύμβασης ενός ακόμη μεγάλου έργου για τον πρωτογενή τομέα, το οποίο αποτελούσε για πολλά χρόνια, πάγιο αίτημα των αγροτών, αλλά και των κατοίκων του Βοΐου γενικότερα.

Το έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ», προϋπολογισμού 476.100,00€, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. που θα υλοποιηθεί από την εταιρεία: «ΕΛ ΣΙΑΜΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη βελτίωση με ασφαλτόστρωση ενός αγροτικού δρόμου μήκους 4.172m στη Δ.Ε. Τσοτυλίου, ο οποίος διέρχεται από τα αγροκτήματα Ομαλής, Αγιάσματος, Λευκαδίου, Σταυροδρομίου και εξυπηρετεί πλήθος αγροτών, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά αποτελεί και ένα σύντομο δρόμο που ενώνει τους προαναφερόμενους οικισμούς.

Αποτελεί την συνέχεια υλοποίησης σημαντικών έργων αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Βοΐου, όπως:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» στις Δ.Ε. Ασκίου, Νεάπολης, Τσοτυλίου και Πενταλόφου συνολικού π/υ 150.000,00€ με χρηματοδότηση από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΕΑΠ Π.Δ.Μ. 2012-2016.

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» π/υ 331.500,00€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» στις Τ.Κ. Τσοτυλίου και Γαλατινής συνολικού π/υ 190.000,00€ με χρηματοδότηση από το Π.Α.Α. 2014-2020.

Συμμετοχή στο έργο «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» π/υ 5.110.000,00€ της Περιφέρειας.


Η Δημοτική Αρχή έχοντας ως βασικό άξονα τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, των αγροτών και των κτηνοτρόφων του Δήμου, με την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου αγροτικής οδοποιίας που θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Συνεχίζουμε δυναμικά, στηρίζοντας έμπρακτα τον αγροτικό πληθυσμό, με την εξασφάλιση και υλοποίηση αναγκαίων έργων για τον πρωτογενή τομέα, που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της περιοχής.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια