ΕΒΕ Καστοριάς: Μετά τις συζητήσεις με την Ελληνική Κυβέρνηση για θέμα της απαγόρευσης πωλήσεων ετοίμων προϊόντων γούνας προς την Ρωσία αποφασίστηκε η περαιτέρω στήριξη για τις επιχειρήσεις

 
Μετά τις συζητήσεις με την Ελληνική Κυβέρνηση για θέμα της απαγόρευσης πωλήσεων ετοίμων προϊόντων γούνας προς την Ρωσία αποφασίστηκε η περαιτέρω στήριξη για τις επιχειρήσεις. Για την ορθολογική κατανομή των κονδυλίων που θα αποφασιστούν, βάσει των ομόφωνων προτάσεων που κατατέθηκαν, ζητήθηκε από τις

επιχειρήσεις παροχή στοιχείων.


Άμεσα ζητούμε από τις επιχειρήσεις τα κάτωθι στοιχεία :

Ε3 οικονομικών ετών 2017 έως και 2021 και ισολογισμούς των αντίστοιχων ετών εφόσον η επιχείρηση είναι υπόχρεη.

Βιβλίο αποθήκης - αποθέματα για τη χρήση του 2021


Τα μέλη του Επιμελητηρίου Καστοριάς καλούνται να αποστείλουν με email τα ζητηθέντα στοιχεία στο Επιμελητήριο Καστοριάς, email : 
kastgouna@gmail.com τηλ 2467027537

Τα μέλη του Επιμελητηρίου Κοζάνης καλούνται να αποστείλουν με email τα ζητηθέντα στοιχεία στο Επιμελητήριο Κοζάνης,
email: idikos@evekozani.gr  τηλ. 2461041693


Παρακαλούμε για την ορθή διαχείριση στο θέμα του email να αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης.


Η αποστολή των στοιχείων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την Παρασκευή 8

Σεπτεμβρίου 2023

Εκ των Επιμελητηρίων Καστοριάς & Κοζάνης,

Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια