8 εκατ. για τις κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

Εγκρίθηκε ομόφωνα έπειτα από εισήγηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη στην 3η Εδαφική Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας η πρόταση για ένταξη του έργου «Αναβάθμιση και διεύρυνση των κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προσαρμογή εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης», προϋπολογισμού 7.998.000 ευρώ στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και απευθύνεται στις ειδικές ομάδες ωφελούμενων οι οποίες είναι:


Παιδιά, γονείς και κηδεμόνες, φορείς προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης, ΕΕΤΑΑ.

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων των ΥΤΧ, των Ρομά κλπ, Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδ/σης και Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς.

Γυναίκες θύματα βίας και παιδιά τους.


Ευάλωτες ομάδες (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά, έφηβοι, κ.α.).


Ευάλωτες ομάδες (Γενικός πληθυσμός, Ομάδες μαθητικού πληθυσμού, Ασθενείς με χρόνια νοσήματα και οικογένειές τους, Ανήλικοι, Έγκυες, Εκπαιδευτικοί Α'θμιας & Β'θμιας, κ.α.).


Ψυχικά πάσχοντες (παιδιά, έφηβοι, νεαροί ενήλικες, ενήλικες λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, άτομα στο φάσμα του αυτισμού, ηλικιωμένοι με ψυχικές διαταραχές, άτομα σε κίνδυνο άνοιας κ.α.).


Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και δικαιούχοι του Ε.Ε.Ε.


Ηλικιωμένοι, Άτομα με χρόνιες παθήσεις, ΑμεΑ, Παιδιά, Συλλογικοί Φορείς, Κοινωνικά Δίκτυα.


Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού,

Άστεγοι.

Στόχος είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και η συγκράτηση της ανεργίας, ειδικά σε περιοχές και πληθυσμιακές ομάδες που επηρεάζονται πιο έντονα, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε νέες ειδικότητες με θετική επίπτωση στο εισόδημα, καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, μεριμνώντας για τη διασφάλιση της ισότητας, της ένταξης και της μη-διάκρισης.

Στην προτεινόμενη Δράση περιλαμβάνεται μία δέσμη ενεργειών, η οποία έχει ως στόχο να συμβάλλει με μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πρόληψη του κινδύνου της φτώχειας, στην αντιμετώπιση της κοινωνικής ένταξης, την προετοιμασία των ευπαθών ομάδων που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία για τη βιώσιμη είσοδό τους στην αγορά εργασίας (ενδυνάμωση), στην στόχευση της αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας και της περιθωριοποίησης των νέων, καθώς και στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ενηλίκων και των ηλικιωμένων, με πρόσθετες δημιουργικές δραστηριότητες, που συνδέονται με την κοινωνικοποίησή τους.

Η Δράση θα συμπεριλάβει υπηρεσίες εξατομικευμένων συνεδριών διάγνωσης αναγκών και υποστήριξης ενδεικτικά στα παρακάτω ζητήματα:


Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων


Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων και παιδιών,


Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση,


Πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων,


Αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο Συστήματος (οικογένεια - σχολείο - κοινότητα),


Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ).


Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους,


Πιλοτικές δράσεις υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής ενεργοποίησης των νέων, των γυναικών και των παιδιών μέσω βιωματικής ενδυνάμωσης, ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα και προετοιμασίας τους στην ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.


Ειδική συμβουλευτική υποστήριξη των νέων ζευγαριών και της μητρότηταςΜέσω της Δράσης θα παρέχονται στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, των λοιπών Κοινωνικών Φορέων και των αρμοδίων Διευθύνσεων της Περιφέρειας, υπηρεσίες επιστημονικές ειδικότητες που κατά τεκμήριο δεν διαθέτουν όπως λ.χ. Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Παιδοψυχολόγοι, Λογοθεραπευτής, Ιατρός, Μαία, Νοσηλευτής, Διατροφολόγος, Ειδικοί Διαχείρισης Άγχους, Φυσικοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, Νομικός, , Γυμναστής, Θεατρολόγος, Ζωγράφος, Γενικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες, Ειδικοί Δικτύωσης και Κινητοποίησης Κοινωνικών Ομάδων, κ.λπ.). Η κάλυψη των υπηρεσιών αυτών θα αφορά στο σύνολο της Περιφέρειας.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την εισήγηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη στην Εδαφική Επιτροπή.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια