Γεωργία Ζεμπιλιάδου Φωτοβολταϊκό Πάρκο Καλαμιάς: Άμεση ανάκληση όλων των αδειοδοτικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων

 
Ο Συνδυασμός μας παρακολουθεί με ενδιαφέρον, συμμετέχει και συμπαραστέκεται στον αγώνα των κατοίκων της Καλαμιάς για την διάσωση του ζωτικού τους χώρου, ο οποίος απειλείται από την κατασκευή ενός ακόμη τεράστιου φωτοβολταϊκού πάρκου.

Πληροφορηθήκαμε ότι κατά τη συζήτηση του αιτήματος των κατοίκων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης για την έκδοση Προσωρινής Διαταγής παύσης των εργασιών κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου, η Περιφερειακή Αρχή προχώρησε σε άσκηση προφορικής πρόσθετης παρέμβασης υπέρ των κατοίκων.

Είναι προφανές, ότι η εξέλιξη αυτή είναι κατ’ αρχάς θετική.


Ωστόσο, η γενικότερη κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώθηκε με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και αυτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθιστά την θέση των κατοίκων αναφορικά με τα δικαιώματά τους ιδιαίτερα δυσχερή έναντι αυτών της εταιρείας.


Τούτων δοθέντων, εκτιμούμε ότι:

Το σύνολο των τοπικών αρχών, σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, πρέπει να συμβάλει στην ουσιαστική αντιμετώπιση της κατάστασης, ικανοποιώντας το αίτημα των κατοίκων για στοιχειώδη ποιότητα ζωής και διαβίωσης.

Η πρόταση μας είναι:

Άμεση ανάκληση των αδειών που έχουν εκδοθεί (δύο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας). Η ανάκληση αυτή μπορεί να γίνει συναινετικά, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και με την θετική αποδοχή της και από την ενδιαφερόμενη εταιρεία, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση.


Τονίζουμε ότι υποχρεωτική προϋπόθεση πρέπει είναι μόνον μία: Η νομιμότητα των ενεργειών της διοίκησης και η τήρηση των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων, ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για την ανάπτυξη ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας:

Να αναλάβει σχετική δημόσια πρωτοβουλία και σε διαβούλευση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να προβούν στην ανάκληση των Περιβαλλοντικών Αδειών που εξέδωσαν, σύμφωνα με το προηγούμενο των αδειών στην περιοχή «Μάνα Νερού».


Να ανακαλέσει κάθε άλλη σχετική άδεια ή θετική γνωμάτευση των υπηρεσιών της Περιφέρειας σχετικά με το επίμαχο έργο, δεδομένου ότι αυτές έρχονται σε αντίθεση:

α) Με την ομόφωνα αποφασισμένη και διακηρυγμένη γενική θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην υπ’ αριθμόν 7/2021 απόφασή του, η οποία αφορά στην αναστολή των αδειοδοτήσεων ΑΠΕ μέχρι την ψήφιση του Περιφερειακού Χωροταξικού και

β) Με την ειδική, υπ’ αριθμόν 15/2021 αρνητική γνωμάτευσή του για το συγκεκριμένο έργο.

Διαφορετικά, η Περιφερειακή Αρχή απλώς θα δοξασθεί αυτοδιαψευδόμενη.

Για τον Συνδυασμό «ΕΛΠΙΔΑ»

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Περιφερειακή Σύμβουλος - ΕπικεφαλήςΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια