Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή και τη συντήρηση δρόμων της Πτολεμαΐδας

 Ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα οι εργασίες για ανακατασκευή και συντήρηση δρόμων της Πτολεμαΐδας, ενός πολύ σημαντικού έργου αφού στην πόλη έχει να γίνει τέτοιου είδους παρέμβαση σχεδόν μία εικοσαετία.


Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά συντηρήσεις, αποκαταστάσεις και ανακατασκευές οδών με εργασίες χωματουργικών, ασφαλτοστρώσεις, τοποθέτηση κρασπέδων και κατασκευή κρασπεδορείθρων κ.α.Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί το 2020, με εισήγηση της δημοτικής αρχής και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας στο Πλαίσιο του τέλους Ανάπτυξης 2012-2016 με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 600.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και η εγκατάσταση εργολάβου έγινε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Πρόκειται κατ’ ουσία για την πρώτη φάση ανακατασκευών και συντηρήσεων δρόμων του αστικού ιστού της Πτολεμαΐδας, ενώ η μελέτη της Β’ φάσης είναι στη διαδικασία ολοκλήρωσής της και σε τροχιά δημοπράτησης.

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι ήδη ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των εργασιών ασφαλτοστρώσεων δρόμων των Κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας, έργου με προϋπολογισμό 600 χιλιάδες ευρώ, ενώ βρίσκετε προς δημοπράτηση έργο (με προϋπολογισμό επίσης 600.000 ευρώ) το οποίο αφορά εργασίες ασφαλτοστρώσεων στις υπόλοιπες Κοινότητες.

Ακόμα να αναφερθεί ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί το έργο : «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας έτους 2020», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), με αντικείμενο την επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος σε δρόμους Κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας και της πόλης της Πτολεμαΐδας, ενώ έχει υπογραφεί η νέα σύμβαση με ίδιο αντικείμενο εργασιών και με τον ίδιο προϋπολογισμό.


Εν κατακλείδι σε μία τετραετία στο οδικό δίκτυο του Δήμο Εορδαίας:

  • Ολοκληρώθηκαν και εκτελούνται έργα ανακατασκευής, συντήρησης και επισκευής φθορών, προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

  • Βρίσκονται υπό δημοπράτηση έργα ανακατασκευής, συντήρησης και επισκευής φθορών, προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ.

  • Υπογράφηκε σύμβαση για έργα επισκευής φθορών στο οδικό δίκτυο, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ


Η δημοτική αρχή από τον Σεπτέμβριο του 2019 έχει καταρτίσει ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, το οποίο σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τόσο στην πόλη της Πτολεμαΐδας όσο και στις Κοινότητες, με στόχο το ποιοτικό και ασφαλές οδικό δίκτυο και την ταυτόχρονη βελτίωση της καθημερινότητας σε κάθε γωνιά του δήμου με ουσιαστικές παρεμβάσεις στην οδοποιία και τα πεζοδρόμια.


Τέλος επειδή η εκτέλεση τέτοιων εργασιών σημαίνει προσωρινά μικρή ταλαιπωρία για τους δημότες, ο Δήμος Εορδαίας κάνει έκκληση προς όλους για κατανόηση και συνεργασία,  ενώ παράλληλα τους διαβεβαιώνει ότι θα μεριμνήσει έτσι ώστε οι ανάδοχοι και οι εμπλεκόμενοι φορείς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, την εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πεζών, την ασφαλή πρόσβαση των πεζών στις παρόδιες ιδιοκτησίες, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα υποστηρίζουν τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία καθώς και την εξασφάλιση ταχείας και ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια