Ο Γιώργος Αμανατίδης με εργαζομένους στο κτίριο της ΖΕΠ

 Με τα στελέχη-εργαζομένους στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο κτίριο της ΖΕΠ Κοζάνης.

Ο Δημόσιος Τομέας τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια με την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άλλαξε, βελτιώθηκε, ενισχύθηκε!


 

Συνεχίζουμε με:

Αύξηση μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και αναμόρφωση

του μισθολογίου τους από 1/1/2024.

Διενέργεια γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κάθε δύο έτη και δημιουργία δεξαμενής υποψηφίων από την οποία καλύπτονται οι θέσεις που προκηρύσσονται εντός της διετίας.

Πλήρης υλοποίηση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων εντός του έτους που έχει προγραμματιστεί.

Αναβάθμιση και μετασχηματισμός των δεξιοτήτων (upskilling και reskilling) 250.000 δημοσίων υπαλλήλων.

️Καθιέρωση συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων, για την επίτευξη συγκεκριμένων και προσυμφωνημένων στόχων.

Επιτάχυνση και εξορθολογισμός στο σύστημα δημοσίων συμβάσεων, ιδίως προμηθειών, μέσω της δημιουργίας νέας κεντρικής αρχής για τη διενέργεια των διαγωνισμών της Διοίκησης, με αξιοποίηση ηλεκτρονικών καταλόγων

και άλλων συστημάτων.

Συνεχίζουμε Σταθερά, Τολμηρά και μόνο Μπροστά!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια