Ξεκινάει την Τρίτη 27 Ιουνίου η διαδικασία των αιτήσεων για τους πληγέντες από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο Εορδαίας.

 


Ο Δήμος Εορδαίας για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν εντός του Ιουνίου 2023, βρισκόμενος ήδη κηρυγμένος σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας από τον Αύγουστο του 2022, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έχοντας συνεχής επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οριοθετώντας ως πληγείσα περιοχή όλη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Εορδαίας.

Αναφορικά με τη διαδικασία καταγραφής των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων, από την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 ξεκινάει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων πολιτών των οποίων έχει πληγεί η κύρια κατοικία τους, η οποία βρίσκεται στις παραπάνω Κοινότητες και είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, προβλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες παροχών :

  1. Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών.

Πρόκειται για εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) για την αντιμετώπιση των πρώτων βιοτικών αναγκών σε πολίτες των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από την πλημμύρα, δεν είναι δυνατή η διαμονή τους σε αυτήν και έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το επίδομα αυτό αποσκοπεί στην κάλυψη των πρώτων στοιχειωδών αναγκών όπως η προσωρινή διαμονή, η διατροφή και ο ρουχισμός.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας.


Επιπλέον του ανωτέρω επιδόματος, προβλέπεται η εφάπαξ χορήγηση ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων:

α) Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση (εκτός της αίτησης και του Ε1) πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα, από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση (εκτός της αίτησης και του Ε1):


  • Απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή

  • Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.


  1. Επίδομα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών η/και την αντικατάσταση οικοσκευής.


 Χορηγείται εφάπαξ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους ποσό οικονομικής ενίσχυσης μέχρι έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €) κατ ́ ανώτατο όριο. Το επίδομα αυτό χορηγείται για την αντικατάσταση πραγμάτων και ηλεκτρικών συσκευών που καλύπτουν στοιχειώδεις ανάγκες και για απλές επισκευαστικές εργασίες που καθιστούν την κατοικία λειτουργική και δεν απαιτούν άδεια επισκευής ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση  και υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου. 

β) Δήλωση  Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

γ) Η τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.


Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λ.π., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι (υπάρχει σχετικό έντυπο).

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος της ΚΥΑ υπ΄ αριθμόν 33862/6-5-2019 από την Επιτροπή του άρθρου 4.


Η κατάθεση των αιτήσεων θα μπορεί να γίνεται έως και την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023, στο Γραφείο 14 του Δημαρχείου Εορδαίας (1ος όροφος), καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14:00. (Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2463350126-2463350136).


Τέλος να σημειωθεί ότι για την διευκόλυνση των πολιτών, όλα τα απαραίτητα έντυπα που απαιτούνται να προσκομιστούν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, βρίσκονται σε ειδική ενότητα της Επίσημης Ιστοσελίδας του Δήμου Εορδαίας : https://www.eordaia.gov.gr.


Ο Δήμος Εορδαίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και Υπουργεία για τη διευθέτηση και διευκρίνιση όλων των ερωτημάτων που διατυπώνονται και θα ενημερώσει τους πολίτες, για τα επόμενα βήματα και τις διαδικασίες καταβολής αποζημιώσεων από τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις έντονες βροχοπτώσεις.


Παρακαλούνται οι πολίτες που έχουν υποστεί ζημίες που χρήζουν άμεσης επιδιόρθωσης και ΔΕΝ υπάγονται στις ανωτέρω αποζημιούμενες κατηγορίες πολιτών, να καταγράψουν και να αποτυπώσουν πλήρως τις ζημίες – ιδίως όσες αφορούν ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια