1ο Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο με διεθνή συμμετοχή: "Οι 17 στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην εκπαίδευση"

Ο Οργανισμός Καινοτομίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «ΔιαΜόρφωσις» σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το ΔΠΜΣ «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ΔΠΜΣ «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Μεταπτυχιακό «Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον - Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφορία» του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον Δήμο Καστοριάς, την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, και την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση - Διδασκαλία, δια βίου μάθηση, συμπερίληψη και καινοτομία για την Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση» στην Καστοριά από 29 Σεπτεμβρίου έως και 01 Οκτωβρίου 2023.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι, πρώτον, να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου για τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και, δεύτερον, να αποτελέσει πρόσφορο χώρο συνάντησης, συζήτησης και αμοιβαίας μάθησης για θέματα Αειφορίας στην εκπαίδευση.

Η Θεματική του Συνεδρίου είναι «Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση - Διδασκαλία, Δια Βίου Μάθηση, Συμπερίληψη και Καινοτομία για την Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση»

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια