"Η Κυβέρνηση της ΝΔ στήριξε αποφασιστικά τον αγροτικό τομέα." Άρθρο της Στέλλας ΓρίβαΗ Κυβέρνηση έχοντας ως κύριο στόχο την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων εξαιτίας των κρίσεων των τελευταίων ετών, στήριξε αποφασιστικά τον αγροτικό τομέα και έκανε το σύνθημα  "Δίπλα σε κάθε πολίτη, πράξη".

Παράλληλα με την κρατική στήριξη, νέοι κοινοτικοί πόροι εξασφαλίστηκαν από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, που έχουν εγκριθεί για την περίοδο 2021–2027, καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διασφαλίστηκαν πόροι ύψους 544,5 εκ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα, ενεργοποιώντας σε χρόνο ρεκόρ σημαντικές δράσεις για ιδιωτικές επενδύσεις αυξημένης μόχλευσης κεφαλαίων, προωθώντας βασικούς μεταρρυθμιστικούς στόχους της αγροτικής μας πολιτικής, δηλαδή τη χορήγηση κινήτρων για τη δημιουργία συλλογικών αγροτικών σχημάτων. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης εκτείνονται σε όλο το φάσμα: από τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, τις οικονομικές ενισχύσεις, την ενδυνάμωση της επενδυτικής κουλτούρας, μέχρι και την εκπαιδευτική πολιτική.

Μιλώντας με πράξεις η Κυβέρνηση ενίσχυσε  το νομοθετικό πλαίσιο στον Πρωτογενή Τομέα & στις Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, παρέχοντας αυξημένες δυνατότητες στα μέλη τους. Άλλαξε το τοπίο στο σχετικό πεδίο και οδήγησε στην αύξηση της τιμής των ελληνικών προϊόντων και κατά συνέπεια του εισοδήματος των παραγωγών. Απλοποίησε τη διαδικασία αδειοδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων, διευκολύνθηκε η διαδικασία νομιμοποίησης των πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, δόθηκε η δυνατότητα απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών με τη μείωση να φτάνει στο 50% στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων. Επικαιροποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία τους και να δοθούν κίνητρα για τη σύστασή τους. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο 3.084 πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων διαφόρων ειδικοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Με προϋπολογισμό €80 εκατ. από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης δίνεται η δυνατότητα σε γεωργούς να έχουν συμβουλευτική υποστήριξη για σημαντικά θέματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Υλοποιείται υπηρεσία διαλειτουργικότητας μεταξύ ΥΠΑΑΤ και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την Μετάκληση Εργατών Γης (2021).

Δόθηκε έμφαση στις Ψηφιακές Υπηρεσίες στον τομέα της Γεωργίας με την Ψηφιακή υπηρεσία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Δημιουργήθηκε η ψηφιακή υπηρεσία «Greek Farms» όπου αποτελεί το ψηφιακό «διαβατήριο» για μια σειρά ελληνικών προϊόντων, σε κομβικής σημασίας αγορές τρίτων χωρών, διευκολύνοντας έτσι την επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση του εμπορίου και την αύξηση των εξαγωγών τους. Δημιουργήθηκε «Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο».

Δόθηκαν Οικονομικές Ενισχύσεις – Αποζημιώσεις- Φορολογικές παρεμβάσεις

 • Χρηματοδοτήθηκε με €525 εκ. το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών
 • €473 εκατ. ήταν τα άμεσα μέτρα στήριξης για τους αγρότες σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας.
 • €141 εκατ. έλαβαν οι παραγωγοί μέσω της διαδικασίας των κρατικών ενισχύσεων την τελευταία τριετία.
 • Ενίσχυση €45 εκατ. σε κτηνοτρόφους σε όλη την Επικράτεια.
 • Δυνατότητα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο «Βιολογική Γεωργία» με προϋπολογισμό €705 εκατ.
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε για την Ελλάδα πακέτο βοήθειας €26,29 εκατ. για την επισιτιστική ασφάλεια.
 • Η ΕΕ ενέκρινε για την Ελλάδα “καθεστώς ενισχύσεων” ύψους €50 εκατ. για τη στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
 • Για πρώτη φορά πληρώνονται αποζημιώσεις μόλις τέσσερις μήνες μετά το ζημιογόνο γεγονός.
 • Καταβολή 350 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ το 2021, σε αποζημιώσεις για καταστροφές.
 • Μέσω του Ταμείου Μικροπιστώσεων διευκολύνεται η πρόσβαση σε χρηματοδότηση των αγροτών και των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.
 • Χαμηλός φορολογικός συντελεστής 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.
 • Απαλλαγή των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και των αλιέων παράκτιας αλιείας από το τέλος επιτηδεύματος.
 • Μείωση ΦΠΑ από το 13% στο 6% για τις ζωοτροφές και τα λιπάσματα.
 • Μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους των αγροτικών επιχειρήσεων.
 • Νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, η οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το 2021
 • Μείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων, από το 29% στο 22%.
 • Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
 • Θέσπιση από την 1η Ιανουαρίου 2022, μηδενικού συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
 • Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης  για το αγροτικό πετρέλαιο.

Με μέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής ενισχύθηκε η αγροτική εκπαίδευση & κατάρτιση και τονίζεται ότι προωθηθήκαν 1,4 δισ. ευρώ για τις βιολογικές μεθόδους παραγωγής, τονώθηκε η κοινωνική συνοχή της ελληνικής υπαίθρου, καθώς δημιουργήθηκαν περισσότερες από 70.000 νέες θέσεις απασχόλησης, διαμορφώθηκαν ελκυστικότερες συνθήκες διαβίωσης στην ελληνική περιφέρεια, συμβάλλοντας στην ηλικιακή ανανέωση του πρωτογενή τομέα με περισσότερους από 65.000 νέους γεωργούς να επωφελούνται συνολικά από τις ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ. Το Πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης περιλάμβανε έργα με :

·       230 εκατ. ευρώ για τα Σχέδια Βελτίωσης,

·       150 εκατ. ευρώ για την Απονιτροποίηση των εδαφών,

·       90 εκατ. ευρώ για τη Δάσωση Γεωργικών Γαιών,

·       80 εκατ. ευρώ για τους Γεωργικούς Συμβούλους,

·       25 εκατ. ευρώ για την Ευζωία Ζώων,

 • 41 εκατ. ευρώ για την Ενίσχυση της Ποιότητας στην παραγωγή,
 • 260 εκατ. ευρώ για Εξισωτική Αποζημίωση,
 • 114 εκατ. ευρώ για Αγροτική Οδοποιία,
 • 40 εκατ. ευρώ μικρά αρδευτικά.

Ο αγώνας της Κυβέρνησης δε σταματά εδώ, με συνεχή μέριμνα για τον Έλληνα παραγωγό και κτηνοτρόφο συνεχίζει αδιάκοπα το έργο της και στηρίζει την αγροτική παραγωγή με:

·       Αύξηση του αριθμού των κατ’επάγγελμα νέων αγροτών κατά 60.000 μέχρι το 2027.

·       Οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

·       Εμπορία αγροτικών προϊόντων (τυποποιημένων) δια μέσω αγροτικών

·       συλλογικών σχημάτων από το 18% στο 27% το 2027.

·       Αύξηση γεωργικών εκτάσεων για παραγωγή βιολογικών προϊόντων

·       από το 9,1% στο 16,4% το 2027.

·       Δικαιότερες και ταχύτερες αποζημιώσεις για όλους τους δικαιούχους

·       με την επικαιροποίηση κανονισμού ΕΛΓΑ.

·       Επιστροφή ΕΦΚ στο Diesel στους αγρότες και για το 2023.

·       Νέα αρδευτικά έργα σε όλη την επικράτεια και εκσυγχρονισμός των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, που θα αρδεύουν περισσότερα από 1,3 εκατ. στρέμματα και θα ωφελήσουν πάνω από 100.000 αγρότες.

 

Στέλλα Γρίβα 
Γεωπόνος-Ελεύθερος Επαγγελματίας

Υπ. Διδάκτωρ Χημικών Μηχανικών ΠΔΜ

Υπεύθυνη Γραμματείας Αγροτικών Φορέων ΝΔ Νομού Κοζάνης

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια